Инвестиционни фондове могат да предпазят клиентите си от загуби?

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове капитал акции данъци злато загуба инвестиции

Инвестиционните фондове на българския пазар, които се състезават за част от спестяванията на гражданите, все повече „затрупват“ индивидуалните клиенти с разнообразни предложения за инвестиционни стратегии. Възможните комбинации от видове активи, пазари и икономически сектори, в които да се инвестира, на практика създават безкраен избор от различни портфейли на фондовете. Разбира се, винаги стои и въпросът: „Има ли инвестиционни фондове, които да предпазят клиентите си от загуби?“.

За обикновения клиент, който не е задължително да бъде финансов експерт, това многообразие от възможности може да създаде повече затруднения при вземането на решение, отколкото улеснения. Това не убягва и от вниманието на самите асет-мениджъри – лицензирани дружества за управление на инвестиционни фондове и затова те се стремят постоянно да ограмотяват широката аудитория с информационни кампании. Освен това някои от тях се насочват и към създаването на фондове, които имат по-ясни инвестиционни цели и по-конкретно формулирани очаквания при определено поведение от страна на клиентите, като поставят

фокус не толкова върху високите резултати, а по-скоро върху предпазването от потенциални загуби.

Тези фондове, за разлика от традиционните портфейли, които сместват основни класове активи (акции и облигации) в различни пропорции, дават възможност да се преследва резултат за фиксиран период от време. Такава стратегия позволява също да се създаде и защита за средствата на клиентите в случай на спад в стойността на даден актив, с който е обвързан портфейла на фонд – но само при задържане на инвестицията през така наречения „ограничен период“ от дейността фонда. Доколкото е съвместимо с това, фондът може да осигури и нарастване над защитения размер в края на “ограничения период” при ръст в стойността на избран индекс от акции или пък само въз основа на  задържане на портфейл от облигации, които падежират в края на този период.

Тъй като тази стратегия за постигане на резултат изисква периодичност в набирането и задържането на средства във фонда, подобни предложения не са актуални за клиентите по всяко време. Така, например, едно от водещите дружества на нашия пазар – „ДСК Управление на активи“, понастоящем предлага подобна възможност за втори път през тази година. При другите фондове от този вид, които предлагаше дружеството, резултатът след фиксирания период зависи дали има ръст на индекс от акции. Чрез използването на облигации и деривативни инструменти (опция върху индекс) в портфейла на фонда при ръст на индекса може да се добави стойност за клиента. Ако има спад в индекса обаче – опцията не се упражнява, а доходността от облигациите на падежа покрива изразходваните средства за деривата. Така спадът не се отразява на клиентите, т.е.

получават защита на началния размер на инвестицията при задържане на парите за определен период,

дори и при неблагоприятно развитие на пазара на акции.  

Фондът, които понастоящем набира средства, обаче ще бъде обвързан само с резултат от портфейл от облигации, без връзка с изменението на индекс от акции. Неговата цел е определена като „защита на нарастването на стойността на инвестициите“, което означава, че нетната цена на един дял на фонда към края на „ограничения период”, следва да бъде не по-ниска от 103% от цената, изчислена преди началото на периода. Иначе казано, това дава възможност за възвращаемост от 3% за целия тригодишен „ограничения период“, ако клиентът задържи инвестицията си до края.  

„Ние започнахме да правим подобни фондове за индивидуални клиенти преди повече от десет години и това е пореден фонд, който се стреми да осигури определено ниво на защита или защита на нарастването на инвестицията. По-високата доходност по облигациите през последните две години подхранва и по-високия интерес към тях от клиентите, затова точно сега искаме да им предложим подобна инвестиционна възможност“, коментира Петко Кръстев, главен изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи“ АД – асет мениджмънт компанията от ОТП Груп, която работи на българския пазар. 

„Нашият фонд, който текущо набира активи чрез клоновата мрежа на Банка ДСК, на практика предлага възможност на инвеститорите да елиминират движението „нагоре-надолу“ в цените на облигациите и да се стремят към защитено нарастване на средствата, ако задържат инвестицията си през т.нар. „ограничен период“, до средата на юни 2027 година. Ние ще структурираме така портфейла на фонда, че в края на този период ДЦК, в които сме инвестирали, ще падежират и така инвеститорите имат предвидимост за резултата си“, пояснява Петко Кръстев.

Предишните периоди за набиране на средства в подобни фондове, както и актуалният към момента продукт, показват високия интерес от страна на индивидуалните клиенти. Това едва ли е изненада, тъй като масовият инвеститор традиционно търси по-консервативни възможности за управление на своите средства. Затова фондовете, предлагащи определено ниво на защита на първоначалната инвестиция, вероятно ще останат в неговия фокус поне докато няма съществени промени в лихвените равнища и доходността на облигациите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст