БАКБ ще разпредели по-висок дивидент – 0.80 лв., от печалбата за 2023 година

БАКБ сграда клон печалба дивидент кредити

Мениджърите на “Българо-американска кредитна банка” АД – София предлагат сума в размер на 19 753 050.40 лв. от нетната печалба за 2023 година да се разпредели като дивидент или по 0.80 лв. за една акция. Решение за това ще вземе насроченото за 21 май редовно общо събрание на акционерите на кредитната институция. Останалата част от нетния положителен финансов резултат, в размер на 35 146 141.76 лв., ще се отнесе във фонд „Резервен“.

При условия на алтернативност с това предложение и в случай, че посоченото планирано изплащане на дивидент не бъде потвърдено или БНБ наложи ограничения върху изплащането на дивидент, се предлага алтернативно разпределеление: „Цялата печалба на БАКБ за финансовата 2023 г., след данъчно облагане, да се отнесе във фонд „Резервен“.

Преди това общото събрание трябва да приеме докладите на управителните органи за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2023 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор.

„Българо-американска кредитна банка“ отчете за миналата година нетна печалба от 54 899 192.16 лева.

Акционерите ще гласуват и предложението за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през миналата година. Те ще определят и размера на възнагражденията им.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юни на същото място и при същия дневен ред.

От нетната печалба за 2022 г., в размер на 43 663 589.79 лева, бе изплатен дивидент

в общ размер на 2 469 131.30 лева или за една акция брутна сума от по 0.10 лева. Цялата печалба на БАКБ за 2021 г. след данъчно облагане беше внесе във фонд „Резервен“. 

Най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.68 на сто от капитала. “ЕлТиБиАй Холдингс” ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.74 на сто, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Акциите на БАКБ се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца котировките им нарснаха значително. От 5.68 лева за една акция преди година до 9 лева в момента. А това оценява банката на 222 221 817 лева пазарна капитализация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст