Държавата продаде ценни книжа за 300 млн. лева при среднопретеглена доходност 3,21%

БНБ, БНБ сграда

Министерството на финансите преотвори емисия 3-годишни ДЦК

Българската народна банка (БНБ) проведе аукцион за продажба на ценни книжа, част от емисия с номер BG 20 300 24 116/17.04.2024 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 17 април 2027 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщава БНБ.

От финансовото министерство съобщиха, че е преотворена емисия 3-годишни ДЦК, пусната в обращение на проведения на 15.04.2024 аукцион. Обемът на емисията в обращение е увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 27 май 2024 г. аукцион, с което достига 500 млн. лв. номинална стойност. 

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от посочената емисия в размер на 300 млн. лв. и лихвен процент 3,00 на сто годишно. Постигната среднопретеглена доходност е 3,21 на сто. Датата на плащане за одобреното количество е 29 май 2024 година, посочват от БНБ.

Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 356 935 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 52 235 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1,19. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99,35 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 52 235 000 лв.  В аукциона участваха всичките 8 първични дилъри на ДЦК, посочват от БНБ.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст