Тотю Младенов: Няма никакво намаление на стандартите в сферата на социалните услуги

Migration Image

Няма никакво намаление на стандартите в сферата на социалните услуги през 2012 година във функция bdquo;Социално осигуряване, подпомагане и грижиrdquo; . Това заяви министърът на труда Тотю Младенов по време на днешния парламентарен контрол в отговор на питане от народните представители на левицата Емилия Масларова и Валентина Богданова.

Нормативната регламентация на разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определянето на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности съответно през 2011 и 2012 година се съдържа в решения на Министерския съвет от 1октомври 2010 г., от 29 април 2011 г. и от 7 септември 2011 година. Техният внимателен прочит ясно показва, че няма никакво намаление на стандартите в сферата на социалните услуги ndash; както за специализираните институции, така и за услугите в общността, заяви Младенов

Той се обърна към Масларова, като бивш министър на труда и социалната политика. Вие много добре познавате механизма на разработване на стандартите и тяхната актуализация с оглед осигуряване на необходимия финансов ресурс за системата, така че тя да функционира нормално. Затова предполагам ще се съгласите, че не е възможно в рамките на една-две години, особено сега, да се решат по най-добрия начин трупаните с години проблеми в сферата на социалните услуги. Това още повече се отнася за тези, които са свързани с осигуряването на по-голяма сума бюджетни средства. Но ние много добре съзнаваме колко важно е да се търсят адекватни на конкретната ситуация решения, които да не допускат сътресения в системата предвид нейната обществена значимост особено в сегашната кризисна обстановка, заяви министър Младенов. Той декларира, неговото ведомство държи на активния прагматичен диалог с Министерството на финансите и Националното сдружение на общините за намиране на възможните най-добри решения.

Младенов бе категоричен, че не само няма намаление на стандартите за 2012 година, но и предвидената сума бюджетни средства има макар и незначително спрямо нашите желания увеличение от около 300 хил. лв. спрямо 2011 година. Тук следва да се има предвид и нещо много важно с пряко отражение както върху качеството на предоставяните услуги, така и върху икономическата ефективност на системата. В контекста на нашите заявени приоритети налице е тенденция на оптимизиране на структурата на социалните услуги за сметка на увеличаване на социалните услуги, предоставяни в общността. Така ние много по-добре можем да предоставим необходимата качествена грижа на нашите бенефициенти, ограничавайки риска от тяхното социално изключване, от една страна. От друга страна услугите в общността, за които има голяма обществена потребност, ангажират и по-малко бюджетни ресурси, каза още Младенов. Той уточни ,чу само за периода 2010 ndash; 2012 година, при запазване равнището на стандартите, бюджетните средства за финансиране на социалните услуги в общността се увеличават от 49.8 млн. лв. на 61,7 млн. лв. т. е. с 23.9 на сто. Затова и нашите намерения са да стимулираме този процес включително и чрез процеса на регионалното планиране, за който от миналата година вече имаме и необходимата правна рамка с направените промени в Закона за социално подпомагане, каза още министър Младенов.

Що се отнася до инфлационната компенсация, тя е функция на реалната икономическа ситуация и финансовите възможности на бюджета и не бихме могли да очакваме и прилагаме различен подход извън заложените принципи и философия на бюджета за следващата година. Разбира се, вниманието основно следва да се насочи към ефективното оперативно и финансово управление и контрол при стриктно спазване на нормативно определените и целеви приоритети, заяви още от парламентарната трибуна министърът на труда Тотю Младенов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст