Общо 15 фирми и консорциуми ще участват в най-големия търг за е-управление

Migration Image

Петнадесет фирми и консорциуми подадоха оферти за участие в най-големия търг за дейности, свързани с ускоряване на електронното правителство. На отварянето на документите за участие в процедурата присъства министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Процедурата стартира на 10 ноември 2011 година, а 62 компании закупиха тръжна документация.

Проектът bdquo;Развитие на административното обслужване по електронен път се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма bdquo;Административен капацитетrdquo; (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фондrdquo;. Бюджетът на проекта е 18 млн. лева.

Конкурсната документация беше разделена на 5 обособени позиции. В рамките на проекта ще бъде реализиран автоматичен обмен на най-използваните данни в държавата. В момента различните администрации изискват многократно данни от гражданите, макар че те вече съществуват в някоя от тях.

bdquo;След приключване на проекта над 30 ключови регистъра ще обменят данни чрез служебни електронни услугиldquo;, каза министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. По думите му очакваният финансов ефект от свързването само на 20 от основните регистри като Търговски, Кадастър, ЕСГРАОН и други, надхвърля 80 млн. лв. годишно.

В рамките на проекта ще бъде усъвършенстван и единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 7 март 2013 г в случай, че няма продължителни процедури по обжалване на избора на изпълнител.

Фирмите, които подадоха своите предложения за участие в конкурса са: Консорциум Интрасофт-БН, Хюлет-Пакард България, Технологика ЕООД, консорциум Сиела ГТamp;К ДЗЗД, консорциум Сиенсис-Абати ДЗЗД, Обединение е-България, Стемо ООД, Ай Би Ес България ЕООД, Аксиор ООД, Дружество по ЗЗД обединение електронни административни услуги за държавна и общинска администрация, ДЗЗД Матерна И-гавърмънт, консорциум Сдружение за електронно управление ДЗЗД, консорциум Сирма-Интерконсулт, консорциум ДЗЗД РАО Електорн, Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис ЕООД.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст