Управляващите в Казахстан печелят парламентарните избори

Migration Image

Предварителни резултати от парламентарните избори в Казахстан сочат победа на управляващите, съобщават световните агенции.

Преброените до момента бюлетини показват, че партията на президента Нурсултан Назарбаев Нур отан е печелила в неделя 80.74% от гласовете. Резултатите са огласени днес от Централната избирателна комисия на Казахстан. Според тези данни в парламента ще влязат още две партии, които са прескочили седемпроцентната бариера.

Ак жол, представяна като опозиционна, но и смятана за близка до управляващите, е събрала 7.46% от гласовете, а подкрепящите режима комунисти получават 7.2 процента.

Казахстан е независима от 1991 г. република, разположена в Централна Азия и Европа.

Страната е една от най-големите държави в света, но е сравнително рядко населена. Столицата и? е град Астана. Граничи с Русия, Китай, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан. Има брегова ивица на Каспийско море и Аралско море.

Казахстан е президентска република. Президентът също така е главнокомандващ на армията и има право на вето върху законите, приети от парламента. Казахстан има двукамарен парламент.

По данни на Агенцията за статистика на Казахстан значителното оживление в икономиката на страната, започнало от края на 1999 г., се дължи главно на благоприятната конюнктура на международните пазари за нефт и цветни метали. Значителният ръст на промишленото производство е постигнат основно благодарение на миннодобивната и преработващата индустрия. С най-високи темпове е нараствал добивът на суров нефт и природен газ, както и на цветни метали. Устойчивият ръст на добива на енергоносители, които са ключови за експорта на Казахстан, е свързан най-вече с ръста на световните цени на петрола, които стимулират нефтодобивните предприятия на страната да се ориентират към износ. Обемът на експорта на нефт е нараснал за една година с 16%, а на добива – с 12 на сто.

Съществена роля за икономическия потенциал на Казахстан играят природните ресурси – страната е богата на въглища, нефт, природен газ, редица черни и цветни метали, злато, уран, боксит. Значителните запаси от полезни изкопаеми привличат интереса на крупни чуждестранни компании. Държавата също полага големи усилия за привличане на чужди капитали в най-важните отрасли на икономиката. Насърчаването и защитата на чуждестранния капитал се регулира с над 20 законодателни и нормативни акта.

Законът позволява репатриране на печалбата на чуждите и смесени компании. В страната работят фирми като Chevron, British Gas, Agip. В Казахстан инвестират Philip Morris, Daewoo, Rjr Nabisco. От преките чуждестранни инвестиции най-съществени са в нефтената и газовата промишленост – 81 на сто. Големите находища на нефт и природен газ дават основание на специалистите да сравняват Казахстан с богатите петролни държави от Близкия Изток. Казахстан е вторият след Русия производител на нефт в ОНД, но липсата на пристанища и петролопроводи затруднява развитието на отрасъла.

Повечето нови предприятия в Казахстан са създадени от руски, турски, германски и американски компании. Основни инвеститори са САЩ – 73% от общата сума на преките инвестиции, Великобритания – 4,7%, Китай – 4%, Турция – 3,7%, Германия – 2 на сто.

nbsp;

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст