ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Логото на ЕС за биологични продукти става задължително от 1 юли

Migration Image

Логото на Европейския съюз за биологичните продукти от 1 юли 2012 г. ще е задължително за всички предварително пакетирани биологични хранителни продукти, произведени в държавите от ЕС и отговарящи на необходимите стандарти. Това съобщи Министерството на земеделието и храните. За неопакованите и вносните биологични продукти логото ще бъде незадължително. Запазва се и възможността да се поставят и частни, регионални или национални знаци наред със знака на ЕС. Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като bdquo;европейски листrdquo;, е въведено на 1 юли 2010 г., но за да се улеснят операторите в адаптацията им към новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане задължително за всички продукти. Наред с логото в близост трябва да фигурира кодът на контролния орган и мястото на производство на земеделските суровини.

През последните години се наблюдава постоянно нарастване на потреблението на биологични продукти в ЕС, като в момента техният пазарен дял в Съюза е около 2 %. Производството също се е увеличило значително през изминалото десетилетие mdash; днес около 5 % от всички земеделски площи в Съюза и над 2 % от стопанствата (повече от 200 000 ферми) са сертифицирани като биологични. В България през 2011 г. биологичното производство бележи ръст и следва световните тенденции на нарастване на площите и производството, което се дължи на засилено търсене на продукцията на световния и европейския пазар. През 2011г. площите в система на контрол у нас (площи в преход и площи, преминали преходния период – 26 622 ха) са нараснали с около 3,80% спрямо 2010 г.

На политическо равнище в ЕС през тази година бе сключено споразумение за правилата относно bdquo;биологичното виноldquo;, които влизат в сила на 1 август. През февруари ЕС подписа споразумение със Съединените Американски Щати за еквивалентност при биологичните продукти, което ще намали бюрократичните разходи за производителите им в ЕС и САЩ. През май Комисията представи доклад за съществуващите регулаторни мерки при биологичното производство, чиято цел е да провокира междуинституционален дебат с всички заинтересовани страни и така да поощри проучването на нови възможности за усъвършенстване на политическите инструменти на ЕС в областта на биологичното производство.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст