Хазартът на 5 минути от училището

Migration Image

Ротативките вече ще са поне на 5 минути пеша от училищата, пресметна БАНКЕРЪ. Сметката е направена съгласно новоприетото законово изискване за отдалеченост на хазартните обекти на поне 300 метра и при 5 км/час средна скорост на пешеходец.

На заседанието си в сряда, 3 октомври, правителството одобри нова Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрални зали и казина до училища или домове за деца, лишени от родителски грижи, като отмени досега действалия документ.

Отстоянието ще важи и когато игралните зали и казина са разположени в хотели, категоризирани като тризвездни. С новите текстове в наредбата отпада нормата за 300 метра отстояние по отношение на казармите.

Регламентът предвижда отстоянието да се измерва от правоспособни лица, вписани в Регистъра по геодезия, картография и кадастър. За първи път се въвежда възможност председателят на Държавната комисия по хазарта да възложи на правоспособни лица независима експертиза за измерване на отстоянието в процеса на извършване на проверка и проучване по образувани пред комисията производства по Закона за хазарта.

Наредбата пояснява и допълва новия Закон за хазарта след влизането му в сила от първи юли. Неуреден обаче остава режимът за следене на чуждестранните сайтове, които предлагат възможност за залози на българи. От Комисията по хазарта ще изискват филтриране на интернет достъпа до такива сайтове едва от 2013 година. Причината е, че през октомври трябва да се приемат подзаконовите нормативни актове, които окончателно да уточнят процедурите за лицензиране, а след това ще се остави тримесечен технологичен период.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст