Лихвите остават във фризера

Бен Бърнанке - шеф на федералния резерв на САЩ

Данните от последната седмица бяха окуражаващи за щатската икономика, но като цяло предизвикателствата пред възстановяването й остават. Което мотивира председателя на Федералния резерв Бен Бернанке да остави основната лихва във фризера на сегашното на практика нулево ниво поне до средата на 2015-а. Подобна съдба ще имат и лихвените проценти на еврозоната , докато дълговата и финансовата криза, обхванала южната част на Европа, не се разреши и финансовите и фискалните показатели между севера и юга не се балансират.

През седмицата МВФ обяви, че българското правителство води благоразумна и стабилна фискална политика. Бюджетният дефицит се предвижда да запази тазгодишната си стойност от 1.3% от БВП и през 2013 г., а реалният икономически растеж да е 1.9 процента. На практика това означава, че в номинално изражение бюджетният дефицит ще намалее и правителството ни няма да има нужда от допълнително финансиране. С други думи, нетната емисия държавни ценни книжа няма да расте и те ще продължат да са дефицитна стока на пазара. При равни други условия със сигурност може да се прогнозират още по-ниски лихви по новия, емитиран отсега нататък държавен дълг. Банките ще останат свръхликвидни , защото привлечените средства ще растат с по-бързи темпове, отколкото нетното увеличаване на кредитните им портфейли. Те ще се опитват да пласират излишъка от левов ресурс на междубанковия паричен пазар, където годишните лихви по еднодневните депозити са близки до нула – 0.03 процента. Тоест, и нашите, както и задграничните лихвени проценти ще отидат във фризера за дългосрочно и дълбоко замразяване.

Новите настроения на пазарните участници вече са факт. Цената на новата емисия еврооблигации с падеж през юли 2017-а поскъпна с 0.3 евро – до 107.8 евро за 100 евро номинал. Това отговаря на 2.49% доходност на годишна база срещу 2.56% отпреди седмица.

Качиха се котировките и на другата ни емисия, търгувана на международните пазари, която е деноминирана в щатски долари с падеж през януари 2015-а. Книжата поскъпнаха с 0.1 щ. долара – до 114.9 за 100 долара номинал. Годишната й доходност вече е 1.54% срещу 1.63% седмица по-рано.

Почти три месеца остават до падежа на глобалната ни облигация в евро с падеж през януари 2013-а. Нейната цена намалява, но доходността се запазва на същото ниво поради много късия срок до падежа. Сделки с нея можеха да се договорят при 101.95 евро за 100 евро номинал, което осигурява 0.2% годишна възвръщаемост.

Цените на ДЦК, търгувани на вътрешния междубанков пазар, не отбелязаха никакво движение. Доходността на книжата с три години остатъчен срок до падежа беше 2% на годишна база, а на петгодишните – 2.5 процента. Другите търгувани инструменти бяха ДЦК с падежи след шест и девет години, като сделки се сключваха съответно при 2.8 и 3.4% възвръщаемост на годишна база.

С интерес се очакват резултатите от аукциона на Българската народна банка на 8 октомври, на който Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни облигации с 30 млн. лв. номинална стойност и с падеж през февруари 2014-а. За информация, на предишния търг за книжата от същата емисия в началото на юни беше достигната средна годишна доходност от 2%, а очакванията ми са при новата продажба тя да падне под 1 процент.


Петър Драмов,

Уникредит Булбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст