ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ентусиазмът се завръща плахо на пазарите

Migration Image

Ентусиазмът на дилърите плахо се завърна през последните дни на изминаващата седмица, след като поредица от позитивни новини за състоянието на водещите световни икономики успяха да ги подтикнат към по-рискови покупки.

Глобалните български облигации, смятани за сигурна инвестиция, позагубиха от цената си. Продаваха ги с цел вместо тях да купят по-рисковите испански и гръцки книжа. Това беше и основната причина нашата еврооблигационна емисия с падеж през юли 2017 г. да се търгува вече при 109.10 евро за 100 евро номинал, след като седмица по-рано я търсеха на цени от 109.50 евро за 100 номинал. Доходността й се повиши до 2.18% на годишна база, а беше 2.1% годишно преди пет дни.

Цената и на доларово деноминираната ни емисиия, също търгувана на международните пазари, загуби от стойността си. Вече може да се купи за 115.1 щ. долара за 100 номинал, а не за 115.25 долара за 100 номинал. Но доходността й не се промени заради краткия срок до падежа, който е януари 2015 г. и е 1.23% годишно.

Другата ни глобална емисия от евроблигации с падеж 15 януари 2013 г. вече се търгува при 101.4 евро за 100 номинал, но при практически непроменена доходност от 0.2% на годишна база.

Банките ни продължават да разполагат с предостатъчна излишна левова ликвидност. Липсата на алтернативи подтиква дилърите да обърнат поглед към емитираните от Министерството на финансите държавни ценни книжа. Ето защо държавните ни облигации, търгувани на вътрешния междубанков пазар, си останаха обект на засилен интерес. Изтъргуваните книжа бяха от емисии с падежи след четири и десет години. Доходността, при която те се търгуваха, беше съответно 2 и 3.2% на годишна база.

Финансовият ни министър се възползва от засиления инвеститорски интерес и увеличи общия обем на книжата в обращение с 200 млн. лева. От 4.8 млрд. лв., колкото те бяха в началото на годината, ще достигнат 5 млрд. лв. в края на периода.

Лихвите по най-търгуваните на междубанковия паричен пазар еднодневни депозити вече четвърти месец се договарят при около 0.04% на годишна база, на каквито нива се договарят и тези в евро. Това е и стойността на основния лихвен процент – в сила от началото на месеца. Едноседмичните сделки се сключваха при около 0.07% годишно. Не са рядкост и контрактите за и над 1 месец, при които лихвите варираха в много по-широките граници от 0.2 до 1% на годишна база, в зависимост от сумата и контрагентите.

Изтече поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви и търговските ни банки не изпитаха никакви затруднения предвид на огромната левова ликвидност.

Балансите на банките ни достигнаха нов исторически рекорд и са 79.9 млрд. лева. Привлечените средства от чуждестранни финансови институции, както и от местни фирми и граждани се увеличиха със 730 млн. лв. за последния месец. За същия период от време нетните кредитни портфейли нараснаха само със 180 млн. лева. Оттук много ясно личи, че темповете на набиране на свежи средства изпреварват скоростта, с която се раздават кредити. С оставащите свободни пари банките усилено купуват дългови инструменти, най-вече местни и чуждестранни държавни книжа. Това е причината тези инвестиции да нараснат с 200 млн. лв. за един месец. Това е и причината цената, особено на българските държавни облигации, да расте постоянно, т.е. доходността им да пада.

nbsp;

Петър Драмов,
ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст