Германия и Франция проявяват сдържаност

Барак Обама

Определящият фактор, който влияе върху поведението на пазарите на държавен дълг през изминалата седмица, все още е бюджетният дебат в САЩ. Президентът Обама и говорителят на сената Джон Бьонер не могат да постигнат съгласие по различните данъчни и разходни елементи, които биха позволили на страната да се размине с рестрикциите. Несигурността, породена от поредните политически препирни в САЩ, оказа лека подкрепа на цените на трежъритата, но те все пак преживяха седмица на спад. Основна причина за това са положителните икономически новини за страната. Ръстът на БВП през третото тримесечие на годината на най-голямата световна икономика бе ревизиран до 3.1%, надхвърляйки значително най-високите очаквания на икономистите. Това, съчетано с очакванията за преодоляване на фискалната пропаст, доведе до леки разпродажби на трежърита , като книжата с десетгодишен срок до падежа понижиха цените си с 9.30 щ. долара за 1000 долара номинал – до 981.30 долара.

По-скоро положителна – откъм икономически новини и очаквания – бе седмицата и на европейските пазари на държавен дълг. Те бяха свързани с обявяването на планираните обеми ДЦК, които Франция и Германия смятат да предложат през 2013 година. Най-голямата европейска икономика иска да пласира 250 млрд. евро книжа, с 5 млрд. евро по-малко, отколкото през 2012 година. Докато френският трезор обяви, че планира продажби за 169 млрд. евро – с 9 млрд. евро по-малко спрямо миналата година. Очакваното намаление на предлагането оказа ефект върху доходностите по тези книжа, но той бе по-скоро ограничен. В крайна сметка при десетгодишните немски бундове те се повишиха с 6.8 базисни точки – до 1.415%, докато ръстът при френските книжа със същия матуритет се равняваше на 1.7 базисни точки и стигна до 1.989 процента.

Интересна бе седмицата и на пазара на британските джилтове. Сериозни движения имаше при т. нар. линкъри (книжа, чиито лихвени и главнични плащания са обвързани с инфлацията в страната). Те бяха подложени на разпродажби заради намерението на Националния статистически офис на Обединеното Кралство да промени съществено формулата за изчисляване на инфлацията. От това ще бъдат спестени близо 7 млрд. паунда на данъкоплатците, за сметка на инвеститорите в тези книжа. Несигурността, предизвикана от този скрит политически ход, чиято цел е ограничаване на британския дефицит, доведе до отлив на инвеститори от пазарите на джилтове и съответно – до покачване на техните доходности. Книжата с десетгодишен срок до падежа им се търгуваха при доходност от 1.946 %, с 8.6 базисни точки по-високи спрямо тези от седмица по-рано.

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.


Николай Ваньов

Брокер, Инвестбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст