Слънчев бряг затъва в разправии

Презастрояването е превърнало "Слънчев бряг" в обикновен крайбрежен град.

Държавата, която контролира 75% от Слънчев бряг АД (със седалище в Несебър), май ще потърси начин да се отърве и от тази си собственост. Говори се, че ще се направи нова оценка на черноморския курорт, за да се изясни какво е останало в него след приватизационните разпродажби на хотели, ресторанти и други обекти. Това е причината в последните години дружеството да изостави основния си предмет на дейност – туристическите услуги, а да трупа приходи само от наеми. То стопанисва инфраструктурата в к.к. Слънчев бряг и се занимава с поддръжка на водопроводната и канализационната мрежа, на енергоразпределителните инсталации и алеите в комплекса, негова грижа са модернизирането и разширяването на инфраструктурата. Това е и причината паричните средства във фирмата да спаднат до 595 хил. лв. в края на 2012-а, при положение че са били 1.292 млн. лв. година по-рано.

Възможно е след изготвянето на оценката да се пристъпи към

борсова приватизация

на държавния дял, както се случи с книжата на електроразпределителните дружества, но вече без условия и ограничения. В последното тримесечие на 2012 г. през БФБ-София са изтъргувани едва 589 акции на дружеството само в пет сделки. Цените, които са плащани за тези книжа, са били между 1.80 и 2 лв., което означава пазарна капитализация от около 3 915 616 лева.

В момента Слънчев бряг АД фигурира в интернет страницата на Агенцията за приватизация като проект в етап на подготовка за продажба. Последната оценка на активите му, анализът на правното му състояние и информационния меморандум за курортния комплекс са от 2004 година.

Слънчев бряг АД е в приватизация от 1994-а. Процедурата тогава започва с продажбата на хотели и ресторанти и на други обекти на територията на комплекса, впоследствие земята под и около продадените обекти, както и продажби на независими урегулирани поземлени имоти. В момента в 75-те процента, които държавата владее, влизат инфраструктурата, енергопреносната и водоснабдителната мрежа, канализацията, алеите и тротоарите. През 2012 г. се запази неблагоприятната тенденция за намаляване на нетните активи на дружеството в резултат на отчетената загуба. Според последния финансов отчет на дружеството балансовата им стойност е 54.908 млн. лв. при 58.187 млн. година по-рано.

През изминалите години дружеството преживя скандали, имаше опити да бъде обявено в ликвидация, предложения за прехвърляне на инфраструктурата от държавата на община Несебър. А от 2007 г. има и решение на правителството за продажбата й, което обаче все още не е изпълнено…

След като държавата продаде атрактивните хотелски комплекси в курорта, приходите на фирмата силно намаляха, а съответно и дивидентите, които държавата вземаше без никакво усилие. При това положение малко вероятно е някой да се засили да купува едно кухо дружество без стойност и значение. И с постоянно намаляващи приходи. И с куп проблеми с наемателите и хотелиерите в черноморския курорт. А през последните години поддържането на инфраструктурата постоянно носи единствено загуби за дружеството. Причината е, че разходите, свързани с осъществяване на тази дейност, превишават приходите, които фирмата събира от предоставяните услуги. Очертава се този вид парични постъпления да останат основните и през 2013 г., в случай че бъде разрешен конфликтът за начина за заплащане на таксите за поддръжка. Ако инфраструктурата остане в активите на дружеството, размерът на приходите от тази дейност ще зависи от развитието на туристическия комплекс като цяло, в т.ч. от броя и размера на хотелите на територията на Слънчев бряг, и от атрактивността и конкурентоспособността на комплекса спрямо останалите курорти по българското Черноморие.

Другият, специфичен риск за дружеството, е свързан със структурата на активите на курорта. Сега най-голям дял в тях имат ВиК съоръженията, а другите са алеи, пътища, сгради и земи. В тази връзка всяко намаление на продажната цена на която и да е от тези части може да окаже негативно влияние върху състоянието на дружеството. Решение на акционерите от 2007 г. предвижда това имущество да се прехвърли като цяло на община Несебър за цена не по-ниска от 38 056 140 лв. (без ДДС). Към момента обаче все още няма подписани споразумения за продажба на тези обекти.

Източник на приходи за дружеството е и производството и продажбата на фотоволтаична електроенергия от собствената му централа, която работи от февруари 2010-а. Токът от нея се изкупува от електроснабдителното дружество на ЕВН, като договорът е за срок от 25 години. Приходите са в пряка зависимост от потреблението на еленергия, съответно от интензивността на туристическата дейност в курорта и от използването на капацитета на хотелите.

Слънчев бряг АД не зарадва акционерите с отчета си за миналата година – загуба в размер на 2.79 млн. лв., която бе по-малка за 2011-а – 2.082 млн. лева. Това е следствие от намалелите с 53.79% нетни приходи от продажби, които са за 988 хил. лева. Те пък осигуряват 89.74% от всички парични постъпления във фирмата. Към края на миналата година приходите от обща инфраструктура и от реклама възлизат едва на 39 хил. лв. при 315 хил. година по-рано. Този спад основно се дължи на отказа на собствениците на туристически обекти на територията на к.к. Слънчев бряг да заплащат такса на дружеството за поддръжка на тези обекти.

Най-големият след държавата акционер в черноморския курорт е Слънчев бряг холдинг АД. Бившият приватизационен фонд държи 10.02% от книжата с право на глас. Останалите акции са собственост на други фирми и на индивидуални инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст