Растеж и надежда в умерени дози

Migration Image

Международните пазари на държавен дълг продължиха да се движат в тесен рейндж и през миналата седмица. Основен фактор за това бяха разнопосочните сигнали за икономическо възстановяване в световен мащаб, очакванията за резултатите от предстоящите срещи на основните централни банки, както и някои чисто политически решения.

Щатската икономика отново показа, че е в по-силна позиция спрямо европейската. Всичко това насочи вниманието на участниците на пазарите на държавен дълг към поредните спекулации и прогнози, че предстои спиране на програмата по вливане на ликвидност, провеждана от Фед. Очакванията са, че ако се запазят сегашните тенденции, това ще се случи в самия край на тази или през първата половина на следващата година. Тази информация оказа ограничен ефект върху пазара на трежърита, а доходностите бяха подвижни. Седмицата приключи с леко покачване, което при десетгодишните книжа се равняваше на 2.7 базисни точки – до 2.20 процента.

Ограничител на един по-сериозен скок на доходностите по основните ДЦК в световен мащаб беше докладът на Световната банка, според който глобалният растеж през тази година ще се забави – от очакваните през януари 2.4 до 2.2 процента. Публикуването му моментално отрезви пазарите на акции, които приключиха с ралитата си от изминалите няколко седмици. В Европа ефектът от тези новини бе подкрепен и от поредната порция политическа несигурност, формирана от очакването Конституционният съд в Германия да обяви решение относно програмата на ЕЦБ за подпомагане на затруднени страни, както и от поредната доза политическо лимбо в Гърция покрай планираното закриване на обществената телевизия. Ефектите от всички тези новини върху пазарите на държавен дълг на страните от ядрото на еврозоната, както се и очакваше, бяха разнопосочни, наблюдаваха се резки движения на доходностите и в двете посоки. Въпреки това прогнозите за спиране на програмата за вливане на ликвидност на щатския Фед доведе до леко повишение на десетгодишните норми на възвръщаемост по немските бундове (седмичен ръст от 2.1 базисни точки до 1.564%) и френските ДЦК със същия матуритет (седмичен ръст от 3.3 базисни точки до 2.158 процента).

В периферията на еврозоната отново стана по-неспокойно – заради поредната доза проблеми, произтичащи от Гърция, където крехкото политическо спокойствие изглежда отново бе разклатено. След сътресенията покрай закриването на обществената телевизия ЕРТ и след разочарованието от неуспешния първи опит за продажба на държавното газопреносно дружество Депа десетгодишните доходности по гръцкия държавен дълг нараснаха с 64.9 базисни точки – до 9.992 процента. Подобна бе ситуацията и при сходните италиански и испански книжа, отбелязали седмични ръстове от съответно 16 базисни точки до 6.348% и 6.2 базисни точки до 4.598 процента.


Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа


Николай Ваньов

брокер, Инвестбанк АД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст