Грижата за мениджъра е предпоставка за успех

Акционерите глезят старателните мениджъри и с допълнителни възнаграждения.

Добрата работа трябва да се възнагради, за да имат стимул старателните. Това оцениха акционерите на три български компании и направиха необходимото. Отчетеният положителен финансов резултат за миналата година даде достатъчно основания на притежателите на акции да поощрят мениджърите на своите дружества с допълнително възнаграждение (така нар. тантиеми). Така че се оформи една група хора, която може да потрие доволно ръце в навечерието на предстоящия летен отпускарски сезон. А между тях има хора, които изпитаха тази щедрост и миналата година.

Тантиемите по правило са суми, които се отделят от чистата печалба, за да бъдат впоследствие изплатени на управителите, на членовете на различните съвети и на служителите като възнаграждение за дейността им през изтеклата година. Те са обичайно явление в живота на големите компании и вече намират приложение и в управленската практика у нас. Чрез тези форми интересите на мениджърите се свързват с тези на предприятието, в което те работят.

Холдинговото дружество Дунав АД

от Враца не разпредели нито лев от печалбата си за миналата година за акционерите си. Това е решено на състоялото се на 10 юли общо събрание на бившия приватизационен фонд. Те обаче определиха 5% от положителния финансов резултат, или 1884 лв., да се изплатят като тантиеми на мениджърите. От тази щедрост ще се възползват: Петрин Стоянов – изпълнителен директор; Пламен Лазаров – председател на съвета на директорите; Борис Топалски – заместник-председател на борда; и Цеко Каменов. Мениджърите са освободени от отговорност за дейността си през миналата година.

Всичко това нямаше как да не се случи. На общото събрание са били представени 43 028 ценни книжа, които са собственост на трима от директорите. Лазаров има 7622 акции, Борис Топалски – 20 695 броя, а Петрин Кръстев е акционер с 13 811 книжа, като е гласувал по точките от дневния ред и с пълномощно за още 900 акции.

След обсъждания във фонд Други резерви влизат останалите 35 814 лева. Неразпределената печалба от минали години, в размер на 12 636 лв., също ще попълни фонд Други резерви.

Мениджърите на горнооряховското дружество

Складова техника АД

също си заслужиха тантиемите. За миналата година фирмата се отчете пред акционерите си с печалба в размер на 643 хил. лв. (при 553 хил. лв. положителен финансов резултат за финансовата 2011-а). По този повод мажоритарният собственик Фаворит холд АД – София (с 66.1% от капитала) е решил 3% от печалбата за изминалата година да бъдат заделени за допълнително поощрение на директорите. Това означава, че те ще си разпределят 19 300 лева. През миналата година компанията е управлявана от Даниел Ризов -председател на съвета, Иван Тодоров (собственик на Еуратек ООД, вносител на марката Skoda), Иван Стоянов – изпълнителен директор, и Албена инвест холдинг АД.

През 2012 г. всеки член на съвета на директорите е получил годишно възнаграждение от 17 856 лв. и по 4152.40 лв. тантиеми за 2011 година.

Към края на декември Иван Стоянов е притежавал осем акции от Складова техника, а Иван Тодоров – 100 броя. За това си свое участие те ще получат и част от печалбата на фирмата за миналата година. За времето до следващото общо събрание всеки член на съвета на директорите ще взема по две средни за дружеството работни заплати за съответния месец. За избрания за изпълнителен член пък е определено възнаграждение в размер на дванадесет средни работни заплати за дружеството.

Общото събрание на

Хидравлични елементи и системи АД – Ямбол

е гласувало на членовете на съвета на директорите да се платят тантиеми в размер на 46 900 лв., или 2% от нетната печалба за разпределяне. За миналата година тя е била 2.345 млн. лв., но пък е по-малка спрямо 2011-а. В оперативното управление тогава са участвали ЛомаЕООД -София (председател на борда), представлявано от Евгений Узунов, Велев ИнвестООД -София (изпълнителен директор), представлявано от Васил Велев, и Мая-ПЛООД -Пловдив, представлявано от Спас Видев.

Освен допълнителното поощрение мениджърите на ХЕС са получили и солидни суми като възнаграждения за дейността им през миналата година. На Велев Инвест са изплатени 159 723 лв., на Евгений Узунов -90 053 лв., а на Спас Видев -90 053 лева.

Членът на съвета на директорите Велев Инвест притежава и 1500 акции (0.05%) от капитала на ямболската фирма. Това пък ще му донесе още и по 0.25 лв. от печалбата на ямболската фирма за всяка притежавана акция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст