БФБ посочи неизрядните публични дружества

Migration Image

На своя сайт БФБ обяви акционерните компании, чиято хартия се търгува на капиталовото тържище, и които към 8 август не са разкрили пред обществеността своя отчет за второ тримесечие на 2013 година. Този акт е част от усилията на борсата да спазва духа и буквата на Закона за пазарите на финансови инструменти, Правилата за допускане до търговия и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Според БФБ неизрядните компании са ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (предала отчета едва на 8 август); 0KM; Крам комплекс груп ЕАД-София; MKX; Меком АД-София; Оловно цинков комплекс АД-Кърджали; Чугунолеене АД-Ихтиман; Бросс Холдинг АД-Варна; Източна газова компания АД-Варна; НУРТС България АД-София и Финанс Консултинг ЕАД-София.

Освен това борсата напомня на листваните на фондовото тържище емитенти на ценни книжа, че те са длъжни да я информират своевременно за всяка промяна на специализираната медия/информационна агенция, чрез която разкриват информация по закон.

БФБ е сезирала и Комисията за финансов надзор за забавянията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст