Болкан Бевъриджис Кампъни е с нов собственик

Migration Image

ВМ Финанс груп АД е продала 100% от акциите си в Болкан Бевъриджис Кампъни ЕАД – София, съобщиха от компанията майка. Сделката е станала на 4 септември, а купувач е Ню Юръп Спешъл Ситюейшънс Лимитид (New Europe Special Situations Limited) – Сейнт Питър Порт (Гърнси).

Промяната е вписана в книгата на акционерите на дружеството.

Икономическата група на ВМ Финанс груп АД се състои от общо 13 компании, сред които основна роля в управлението играе самото холдингово дружество.

Болкън Бевъриджис Кампъни ЕАД е учредено през 1993 година под името Флорина-България ЕАД. Дейността му включва производство и дистрибуция на плодови сокове ( в т.ч. и Флорина), нектари и газирани безалкохолни напитки.

От 2006 г. дружеството разполага с една от най-модерните производствени бази в България с пет независими инсталации за производство на плодови сокове и нектари в асептични картонени опаковки и две линии за производство на напитки в РЕТ бутилки с различен контур и обем.

От началото на 2013-а компанията посреща клиентите си с ново име – Болкън Бевъриджис Кампъни ЕАД. Представител на дружеството е Брадли Алан Тайма. Освен него в състава на съвета на директорите са още Димитър Георгиев Гюрджилов и Иво Иванов Петров.

Дружеството има издадена емисия облигации в размер 8 000 000 евро, разпределени в 8000 обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми и лихвоносни книжа, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка една. Дълговите книжа в момента се търгуват на БФБ-София.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст