Информация от компетентния орган на Испания

Migration Image

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че е получена информация от компетентния орган на Испания (Ministerio De Economia Y Competitividad) относно прилагането на специални надзорни мерки по отношение на следното застрахователно дружество – MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA. По-конкретно тези мерки включват: забрана дружеството да се разпорежда с недвижимите си имоти, ценни книжа, валутни и/или депозитни сметки, финансови активи или друго имущество, като е наложена забрана дружеството да поема нови задължения, да предоставя заеми, гаранции или поръчителство.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на горепосоченото застрахователно дружество да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст