Клиентите на GLOBUL с 4.2% ръст в края на 2013-а

Migration Image

Клиентите на GLOBUL са се увеличили с 4.2% през четвъртото тримесечие на 2013 г., второто след като Telenor Group закупи 100% от GLOBUL и GERMANOS.

През последното тримесечие на 2013 г. българският телекомуникационен пазар остана фокусиран най-вече върху гласовите услуги, които продължиха да формират по-голямата част от приходите в сектора, съобщават от „Глобул“. Независимо от това, приходите на GLOBUL от услуги за пренос на данни за периода отбелязаха солиден ръст от 42% в срaвнение със същия период на миналата година. Към края на декември на 2013 г. проникването на мобилните услуги в България се оценява на около 150 процента.

Приходите на GLOBUL за тримесечието отбелязаха спад от 3.3%, който се дължи най-вече на извънредните приходи, регистрирани от компанията през последното тримесечие на миналата година.

През последните три месеца на 2013 г., приходите от услуги на компанията намаляха с 3.7%, отново заради по-ниските цени за терминиране. Без да се взима предвид този фактор, приходите от услуги на оператора за четвъртото тримесечие на годината отбелязаха ръст от 0.1%, като спадът на приходите в корпоративния сегмент, породен от изключително силната конкуренция в него, бе компенсиран от силните приходи в сегмента на частните потребители.

Печалбата на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за четвъртото тримесечие намаля с 11.8% в сравнение със същия период на 2012 г., най-вече под въздействието на по-ниските цени за терминиране и извънредните приходи от края на 2012-а. Ако не се взeмат предвид тези ефекти, показателят за печалбата на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации като процент от общите приходи за четвъртото тримесечие на 2013 г. би се подобрил с 2 процентни пункта спрямо същия период на 2012-а.

Клиентите на абонаментните програми на GLOBUL продължиха да се увеличават и достигнаха 2.7 милиона, като в края на 2013 г. бяха с 5.5% повече в сравнение със същия период на предишната година, или около 68% от всички 4 милиона активни клиенти на оператора. Въпреки тенденцията за миграция на потребителите от предплатени услуги към услуги на договор, благодарение на иновативните търговски предложения на GLOBUL, броят на потребителите на предплатените услуги на компанията също нарасна с 1.5% през последното тримесечие на годината.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. абонатите на услугите за мобилен пренос на данни на GLOBUL се увеличиха с 56% на годишна база, докато абонатите на фиксираните услуги на оператора продължиха да отбелязват стабилен ръст и в края на периода наброяваха над 250 хиляди.

Средното месечно потребление на клиент за периода достигна 173 минути или с 2% по-малко от четвъртото тримесечие на 2012 г., докато средният приход от потребител намалява до 11 лв., или със 7,9% по-малко, отново най-вече заради по-ниските цени за терминиране. Ако не се отчита този фактор, средният приход от потребител на GLOBUL за четвъртото тримесечие на 2013 г. би отбелязал спад от само 4.2 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст