Машинации с парите за иновации

Migration Image

Административният съд в София е потвърдил съмненията за груби нарушения и манипулации от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия при разпределянето на милионите от Националния иновационен фонд. От решението на магистратите по едно от делата срещу агенцията (издадено на 27 януари) става ясно, че при оценката и разглеждането на проектите са били допуснати административни грешки, заради които редица иновативни идеи са останали без средства за реализация.

Заплитането на казуса с парите за иновации (9.1 млн. лв.) стана още в края на 2012-а. Тогава от участващите 67 разработки в шестия конкурс на Националния иновационен фонд бяха одобрени само 36. Докладът на оценителната комисия бе подписан от тогавашния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Марияна Велкова. А ден по-късно станаха факт и договорите с одобрените компании. Покрай смайващата бързина на чиновниците обаче се развихри скандал, тъй като сред класираните проекти имаше и такива, които бяха доста далеч от основната цел, а именно новите технологии. “Агенция Стратегма” например получи 264 хил. лв. за “Интегрирана консултантска услуга за развитие на организациите от публичния и частния сектор”. А фирма “Пролет” бе субсидирана с максималната сума от 500 хил. лв. за комплексно автоматизиране на производствените си процеси, без да се разбере каква е новата технология и в противоречие с изискването финансираната иновация да е от обществено значение. Но парите бяха усвоени.

В същото време сред отхвърлените предложения имаше немалко с доказан иновативен потенциал. Проектът на “Б плюс К” ООД с наименование “Задвижващ модул за чукове за забиване на пилоти” е защитен с три патента, един от които издаден в Германия, а през 2011-а дружеството печели и сребърен медал на Международното изложение за изобретения в Женева. Точно по жалбата на “Б плюс К” срещу решението на Марияна Велкова за класиране на претендентите се произнася сега Административният съд.

На първо място магистратите са констатирали, че противно на законовите разпоредби в подписания от Велкова доклад са включени само одобрените проекти, а отхвърлените въобще не се споменават. Няма и никакви мотиви към решението – нито за класираните, нито за отстранените. След направената съдебно-техничека експертиза пък констатациите на Марияна Велкова и хората й , че “Б плюс К” не разполага с организационен и технически капацитет, както и с подходящо оборудване за изпълнение на проекта, бяха напълно отхвърлени. Доказано бе, че има формиран екип от инженери, конструктор, механик, икономист и координатор с висока квалификация и професионален опит в разглежданата област, а фирмата и подизпълнителите й разполагат с необходимото оборудване и са създадени условия за извършване на научноизследователска, опитно-конструкторска и инженерно-внедрителска дейност.

Впрочем интересното е как въобще чиновниците в агенцията за малките и средните предприятия са стигнали до извода, че “Б плюс К” не разполага с технически капацитет и оборудване, след като тя е посочила, че притежава цех за метални изделия в Етрополе и уникален стенд за огневи и динамични изпитания на ракетни двигатели в Долна Митрополия? Още повече че тези, които са оценявали проекта, макар да са били с твърде неподходяща професионална компетентност (единият например е 80-годишен инженер по текстилни машини), са дали положителна оценка. Независимо от всичко е прието, че кандидатът не покрива критериите за допустимост, заради което е отстранен. В този случай съдът приема, че е допуснато още едно съществено нарушение на административно-производствените правила, като отново не са представени мотиви за отхвърлянето на предложението.

Магистратите правят и още една интересна констатация. При все че става дума за конкурс за иновативни проекти екипът на Велкова въобще не е разгледал иновативността на проекта на “Б плюс К”. Просто са го отрязали от схемата по несъществуващи, както се оказва, административни причини. Може би за да дадат пари за други по-подходящи според тях начинания?

В последна сметка Софийският административен съд е определил решението за отказ от финансиране като незаконосъобразно – издадено при неспазване на установената законова форма и при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Точно затова то е отменено и преписката е върната за ново произнасяне, съобразно указанията по прилагането и тълкуването на закона. Въпросът е дали сегашното ръководство на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще се съобрази с магистратите, или ще обжалва осъдителната присъда пред Върховния административен съд? Но дори и някой ден да има окончателно решение в полза на дружеството “Б плюс К”, то едва ли ще получи финансиране за иновативния си проект. Бюджетът за шестия конкурс на националния иновационен фонд вече е изчерпан, а резерви няма. Няма я и Марияна Велкова, която да поеме отговорност за пропилените възможности за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст