ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Северната тангента минирана още на старта

Шефът на Агенция "Пътна инфраструктура" Стефан Чайков и министър Десислава Терзиева смело кроят планове за скоростни трасета

Началото на проекта за Северната скоростна тангента на София изненадващо предизвика голям медиен интерес. Причината обаче не бе безспорната важност на градската магистрала, а протестите на собственици на имоти, през които ще мине трасето. Около стотина жители на няколко столични квартала – “Илиянци”, “Требич”, “Бенковски”, “Враждебна”, “Орландовци” и “Малашевци”, обявиха, че са готови на гражданско неподчинение, ако не бъде направена реална оценка на земите им, варираща по техните думи от 0.33 лв. до 170 лв. на квадратен метър.

Според решение № 811 на Министерския съвет от 21 декември 2013-а за отчуждаването на терените за Северната скоростна тангента, собствениците на общо над 600 имота в споменатите квартали трябва да бъдат обезщетени. Проверка на “БАНКЕРЪ” установи, че, поне на пръв поглед, най-облагодетелствана ще е фирмата “Нонвотекс”, която се занимава с производcтвото на cтроителни текcтили, филтърни материи, мебелни и конфекционни материали, индуcтриални cтоки и текcтилни регенерати. Интересна подробност е, че до 2008-а. “Нонвотекс” – АД се е търгувала на борсата, а търговото предложение за свалянето й оттам е подготвено от инвестиционния посредник “Булброкърс” на Иво Прокопиев. Сега за 9.369 декара урбанизирана територия, намираща се в землището на “Илиянци “, тя ще бъде компенсирана с 379 107 лева. А за четири сгради, с площ съответно 149, 318, 92 и 242 кв. м, са й добавени още 215 818 лева. Представител и член на борда на директорите на “Нонвотекс” е Веселин Борисов Воденичаров. Той участва в управата на редица фирми, но най-интересната от тях е “Автомагистрали Хемус” АД, която се занимава с “проекто-проучвателна и cтроителна дейноcт в cтраната и чужбина в облаcтта на пътното, железопътното, моcтовото и тунелното cтроителcтво, конcултантcка и инженерингова дейноcт”.

От своя страна “Автомагистрали Хемус” е едноличен собственик на “Гирсори София”, управлявано от Петър Василев Василев. Този човек ръководи и друго дружество със сходно име “Гирсори пропърти България” ЕООД, което също ще получи обезщетение за свои терени в “Илиянци “. За два отчуждени имота с обща площ 1.656 декара то трябва да бъде компенсирано с 93 076 лева.

Реалните собственици на “Гирсори пропърти България” обаче са скрили корените си на Британски Вирджински острови чрез офшорката “Гирсори пропърти Ко. инк”, но със сигурност няма да са доволни от това, което ще получат от държавата за терените си. Проверка в няколко сайта за недвижими имоти показва, че пазарната цена на сходни парцели в района на “Илиянци ” се движи в порядъка на 50-60 евро за квадратен метър. Докато всички посочени фирми са получили горе-долу същите суми, но в левове.

Аналогична е ситуацията и в землището на “Враждебна”, откъдето тръгва скоростната тангента. Там например за четири парцела с обща площ 4.625 декара дружеството “Фор Уинд”, със собственици Дарий Георгиев Дановски и Мария Владимирова Грашнова, е получило оценка от 93 236 лева. Което прави малко над 20 лв. на квадратен метър.

За 12.143 декара ниви в същото землище на физическото лице Христо Манов е разписано обезщетение от общо 243 370 лева. В същия район “Застрахователна Компания Лев Инс” АД получава за 2.479 декара орна земя обезщетение от 49 684 лева. Тоест отново малко над 20 лв. за квадратен метър.

Доколко подобна цена е справедлива трудно можем да преценим. Но ако се вярва на агенциите за продажба на недвижимости, напоследък районът на “Враждебна” предизвиква инвестиционен интерес поради близостта си до Аерогара – София, както и заради лесния достъп до централната част на София по “Ботевградско шосе” и бул. “Владимир Вазов”. В квартала са изградени много нови фабрики за чисто и екологично производство и почти няма свободни терени, граничещи с бул. “Ботевградско шосе”.

Още по-ниско са оценени предвидените за очуждаване земеделски земи в кв “Орландовци”. За общо 12.437 декара държавата дава всичко на всичко 200 025 лв., или около 16 лв. за кв. метър. А в Требич 69.497 декара земи са оценени на 59 492 лв., което прави смешните 0.85 лв. на квадратен метър.

Вярно, че още е криза и излишни бюджетни пари няма, ама никак не върви и за жълти стотинки да се взима земята на хората. Според Агенция “Пътна инфраструктура”: “За землищата в “Орландовци” и “Враждебна” са налице подходящи пазарни аналози и оценката е изработена чрез осредняване на посочените в тях цени. Осреднената стойност е между 16 000 и 20 000 лв. за декар. За “Бенковски”, “Илиянци “, “Требич” и “Малашевци” от представените вписани сделки не са открити подходящи аналози и оценката за земеделските земи е изготвена по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи. Стойността е между 400 и1200 лв. за декар. За засегнатите урегулирани имоти, поради липса на подходящи пазарни аналози, равностойното парично обезщетение е определено като удвоена данъчна оценка и е между 37 000 и47 000 лв. за декар”. Тези неубедителни и доста наивни обяснения трудно ще свършат работа. С подобни оценителски методи само се минира един много важен за столицата проект още преди да е започнал. Доказват го стотиците дела на собствениците, заведени във Върховния административен съд.

 

 

Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие:

“Оценките на отчуждените имоти са направени от ГЕРБ по методика, одобрена от тяхното правителство. Не мога да се ангажирам дали те са справедливи, или не, но собствениците на имоти са абсолютно прави да ги атакуват в съда. Като юрист мога да кажа, че нямам право да отменя еднолично оценките.


Лиляна Павлова, бивш министър на регионалното развитие:

“Оценката на земите, които трябва да бъдат отчуждени по трасето на Северната скоростна тангента, е направена и приета през декември 2013 година. Може би на госпожа Терзиева трябва да й напомним още веднъж, че ние вече от почти година не сме на власт, и тези удобни оправдания, че нещо е направено преди от правителството на ГЕРБ, вече отдавна не минават.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст