Кредитните институции са готови за законовите промени

Migration Image

От утре (23 юли) влизат в сила промените в Закона за потребителския кредит, а много от българските банки вече са готови с новите си продукти, така че да бъдат в съответствие с измененията.

Така например  новата оферта на "УниКредит Булбанк" (България) е с по-опростеното и ясно ценообразуване, оповестено и на сайта на банката. За потребителски и ипотечни кредити формирането на лихвата става по следния модел:

Годишен лихвен процент (ГЛП)  за кредити в лева представлява сбора от стойността на тримесечния индекс СОФИБОР плюс фиксирана надбавка, посочена в договора за кредит. За кредити в евро ГЛП се формира от сборна на тримесечния ЮРИБОР и фиксираната надбавка, посочена в договора за кредит.

За овърдрафти принципът е същият, но се използва едномесечните стойности на СОФИБОР/ЮРИБОР.
Стойностите на тези индекси са общодостъпни за всеки клиент и могат да бъдат намерение на сайта на Българската народна банка, а фиксираните надбавки не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

От банката посочват, че новите такси и комисиони също са изцяло съобразени с промените в закона. Премахнати са таксата за управление на кредит, таксата за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита и таксата за издаване на ипотечен сертификат.

И досега през последните няколко години значима част от кредитите на "УниКредит Булбанк" са предлагани на клиентите без такса за предсрочно погасяване при погасяване със собствени средства. Единствената комисиона е 1% еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск на клиента. Тя се изчислява върху общия размер на отпуснатия кредит и е дължима само за одобрени кредити.

Освен това, както предвижда законът, клиентите ще имат право на избор между два вида договори при ипотечните кредити – договор с ограничена отговорност (до размера на обезпечението) и договор с пълна отговорност.

Прогнозите на водещите икономисти от началото на годината до момента са за ръст на пазара на недвижими имоти, като вече се наблюдава засилване на интереса към подобни инвестиции.

Експертите на "УниКредит Булбанк" съветват клиентите, които вече имат кредит или планират да изтеглят да бъдат внимателни при избора си на подходящо за тях жилище и да погасяват кредитното задължение във валутата, в която получават трудовото си възнаграждение.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст