ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Емка” постигна ръст на приходите си

Кабелните и интернет оператори остават основните клиенти на фирмите за производство на проводници.

Българските заводи за производство на различен тип кабели и проводници отчетоха разнопосочни резултати през второто тримесечие на тази година. Мениджърите на севлиевската фабрика “Емка” АД, която е специализирана в производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници, могат спокойно да застанат пред акционерите си. Фирмата повиши печалбата си благодарение на почти двойното увеличение на нетните си приходи от продажби на продуктите си спрямо първото тримесечие. С най-голям принос отново е външният пазар – той осигурява 80.43% от всички парични постъпления във фирмата. Но като цяло от предприятията от електротехническата промишленост в страната се очаква по-скоро да дърпат приходите назад и в следващите месеци.

Себестойността и цените на продукцията на дружеството се влияят от цените на основните материали, които то използва, а повечето от тях са и борсови стоки (мед, алуминий, поливинилхлорид, пластификатор). Подмяната на морално остарялото и енергоемко оборудване с еврокредитиране , според анализаторите, се очаква да повлияе за свиване на разходите., А с въведеното в експлоатация ново оборудване от началото на 2014 г., закупено със средства по мярка “Инвестиции в “зелена индустрия” сe предвижда разработване и изпитания на нови типове кабели.

Членовете на съвета на директорите притежават акции на фирмата, което вероятно допринася също за добрите й резултати. А усилията им пък са подкрепени освен с добрите заплати – по 132 871 лв. годишно за всеки от четиримата, но и с изплатените дивиденти за миналата година – по 0.042 лв. за една ценна книга. Това пък е третото разпределение на печалбата в историята на фирмата – след 0.031 лв. за 2012 г. и 0.3 лв. за 1997-а. Но най-големите дялове в дружеството държат бившият приватизационен фонд “Индустриален капитал холдинг” (33.42%), “Кемп” АД (37.71%) и ЗУПФ “Алианц България” (6.64%).

Смолянското “Гамакабел” – специализирано предприятие за производство на кабели и проводници с приложение в телекомуникационната техника, електрониката и електротехниката, успява на намали загубата си през второто тримесечие до 1.154 млн. лева. Това е постигнато най-вече с увеличаване на нетните приходи и направените по-малко разходи по дейността си през тази година. Продуктите на дружеството се разделят на два основни вида – кабели и проводници, и меден валцдрат. И през второто тримесечие тя реализираше своята продукция в познатото ни съотношение от последните няколко години: на вътрешния пазар – относителен дял от 37.7%, и на външния – 62.3%, от изделията му. Основни клиенти за износ остават фирми от Германия, Финландия и Франция.

След най-високата в историята си загуба, отчетена през 2013 г., фирмата продължава да работи, макар и засегната от свиването на пазара и от големия спад на инвестициите в отраслите, които ползват кабели и проводници. Недостатъчното търсене на пазара пък е причина и за неравномерното натоварване на оборудването на завода. Особено голяма тежест върху крайния финансов резултат на фирмата имат финансовите разходи, които в по-голямата си част са лихви по банкови кредити.

И през второто тримесечие дружеството е било под контрола на “Маренго Трейдинг” ЕООД – София, което държи 43.04% от капитала, и TradespotInvestmentsLtdот Британските Вирджински острови – с 48.04% от акциите с право на глас.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст