ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Нов охранител ще пази РВД

Най-сериозният пробив в сигурността на РВД бе през 2011-а

Нова фирма поема охраната на Държавното предприятие “Ръководство на въздушното движение”. Договорът с “Агенция за сигурност и охрана Сириус”ЕООД е бил подписан преди дни, като той ще е за срок от три години. Срещу услугите си частната фирма ще получи над 3.5 млн. лева. В задачите на гардовете влиза осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на държавното предприятие, както и контрол на пропускателния режим.

Редно е да отбележим, че РВД е с ключово значение за националната сигурност и в това отношение компромиси не може да има. Немалкото пари обаче, “приготвени” за изпълнителя, привлякоха апетитите на доста мераклии и поръчката протече изключително любопитно. Тя бе обявена на 29 април 2013-а от тогавашния директор на компанията Диян Динев и проблемите започнаха още от самото й начало. Оказва се, че наред с напълно резонните критерии за подобен тип конкурс като униформено облекло с отличителни знаци на съответната фирма и наличието на изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана, от РВД са поставили и няколко изисквания, стесняващи силно кръга на потенциалните кандидати. Най-открояващото се от тях беше участниците да са реализирали общ оборот от охранителни услуги през последните три финансови години (2010-а, 2011-а и 2012-а), възлизащ на цели 8 млн. лв., без ДДС. За сравнение, в предишния търг за избор на охранител от 2010-а (спечелен от агенция “Дага полис”) изискването за оборота е било 850 хил. лв. за всяка от предишните две финансови години, а пък в този от 2007-а (с победител “АС Скорпио” ООД) подобен критерий изобщо не е фигурирал. Другото ограничаващо условие бе претендентите да имат не по-малко от 200 работници и служители средно за всяка от последните три години.

Рестрикциите доведоха до обжалване от страна на един от потенциалните кандидати – ЕТ “Вежен – 91 Нешо Стоянов Нешев”, който през май 2013-а подаде жалба в Комисията за защита на конкуренцията. В нея се посочваше, че поставеното изискване за оборот от 8 млн. лв. от охранителна дейност цели ограничаване броя на участниците в процедурата и не кореспондира с обема и характера на поръчката. Като дискриминационно се оспорваше и изискването за не по- малко от 200 души персонал.

Въпросният Нешо Нешев имаше и други забележки към РВД и настоя да се отмени като незаконосъобразно решението за откриване на процедурата. Аргументите му бяха уважени от антимонополното ведомство, но до разглеждане на казуса по същество така и не се стигна. С молба от 19 юни ЕТ “Вежен- 91-Нешо Стоянов Нешев” оттегли жалбата си и дори се задължи да плати 150 лв. за направените от “Ръководство на въздушното движение разноски по производството.

Заради непредвиденото забавяне срокът за подаване на офертите бе удължен до 23 юли и общо девет фирми направиха това. А на 4 ноември 2013-а вече новият генерален директор на РВД Цветан Дилов подписа решението, с което на първо място бе класирана “Агенция за сигурност и охрана Сириус”. Втората позиция зае “АС Скорпио” ООД, третата – консорциумът “Престиж Секюрити Сървисиз” ДЗЗД (“Стронг – ЕС” и “Юсис”), а четвъртата остана за “Агенция Дага Полис” ООД. Само че последните двама претенденти обжалваха и съдбата на конкурса отново отиде в ръцете на антимонополистите. От обединението претендираха, че съставът на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на предложенията, е незаконосъобразен и несъответстващ на изискванията на Закона за обществените поръчки, тъй като предвид предмета й в нея е трябвало да бъдат включени експерти с професионална квалификация по специалностите “Лична охрана”, “Физическа охрана на обекти”, “Организация на охранителната дейност”. В жалбата се твърдеше също, че в решението за класиране възложителят се е позовавал на работата на комисията, отразена в съставените от нея протоколи, но в тях не са изложени конкретни аргументи за присъдените точки, които да излагат предимствата и съответно недостатъците на техническите оферти на всеки от участниците. Според “Престиж Секюрити Сървисиз” е било подходено субективно при преценката на изискваните от РВД планове за усилване на физическата охрана на обектите. За разлика от тях, “Агенция за сигурност и охрана Сириус” и “АС Скорпио” ООД нямали изработени отделни планове за всеки обект, но въпреки това тръжната комисия е завишила оценките на конкурентите им и на практика не е предпочела икономически най-изгодното предложение съобразно предварително зададените условия.

От “Агенция Дага Полис” също имаха възражения срещу интерпретацията на въпросните планове, но и твърдяха, че консорциумът “Престиж Секюрити Сървисиз” е трябвало да бъде отстранен заради неточности във финансовото му предложение.

В последна сметка от Комисията за защита на конкуренцията се съобразиха с претенциите на консорциума, отмениха като незаконосъобразно решението на генералния директор на РВД за класиране на участниците и му върнаха преписката за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите. Само че държавното предприятие и “Агенция за сигурност и охрана Сириус” обжалваха становището на антимонополното ведомство и проточилият се публичен конкурс “кацна” на везната на Върховния административен съд, където нещата се обърнаха.

“По отношение на всички допуснати до оценяване на ценовите оферти осем участници е подходено по един и същ начин, като всеки от тях е поставен в равнопоставено положение спрямо останалите…”, определиха магистратите и на 20 юни 2014 г. отмениха решението на КЗК за спиране на процедурата. Отделно консорциумът “Престиж Секюрити Сървисиз” трябва да плати на РВД 500 лв. разноски за юрисконсултско възнаграждение, а на “Агенция за сигурност и охрана Сириус” да възстанови 50 лв. внесена държавна такса и адвокатско възнаграждение от 1800 лева. Така сагата приключва и Държавното предприятие “Ръководство въздушно движение” най-накрая се сдоби с така дългоочаквания охранител. Сега остава сама да се види как ще се представи той през следващите три години.

 

 

Победителят

Едноличен собственик и управител на “Агенция за сигурност и охрана Сириус” ЕООД е Васил Панчев. Според информационната система “Дакси” той участва в управлението и на “Деметра-В” ООД, “Вега консулт” 2000 ЕООД, “Биоген” ООД, “Сдружение “Боксов клуб Сириус” и сдружение “Пълноправна символична ложа на старите свободни и приети зидари Захари Стоянов”.

Сред клиентите на фирмата са “Булгаргаз” ЕАД, “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Столична община (район “Красна поляна” и “Надежда”), “Пристанище Варна” ЕАД, “Столичен автотранспорт” ЕАД, “Оргахим”, “Кинтекс”, “Риск инженеринг”, АЕЦ “Козлодуй” и др.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст