ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството създаде Енергиен борд

Migration Image

Енергийният борд, който трябва да помогне за разрешаване на проблемите в сектора, вече е факт. Той беше създаден с решение на служебния кабинет и ще бъде оглавен от вицепремиера по икономическа политика Екатерина Захариева.

Тя подчерта, че тази стъпка е свързана със стабилността на сектора, с публичността, прозрачността и участието на заинтересованите страни във вземането на решенията за сектора.

Вицепремиерът изрази надежда, че въпреки натрупаното напрежение, бордът ще работи в консенсус.

Той ще работи като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката.

Енергиен борд ще подпомага решаването

на проблемите в сектора

Правителството реши да бъде създаден Енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката. Бордът се създава в изпълнение на приоритетите на служебния кабинет за продължаване на работата по реформите в енергийния сектор. Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика.

Енергийният борд ще извършва анализ на състоянието на сектор „Енергетика“ и ще определя причините, водещи до нестабилност на енергийната система. Също така ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на сектора. Други задачи на Борда са да обсъжда и предлага мерки за решаване на установени проблеми с цел стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката. Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор.

Председател на Енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика, а заместник-председател – министърът на икономиката и енергетиката. Членове на Борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, „Ай И Ес ЗС Марица Изток 1” ЕООД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, „Енергиен системен оператор” ЕАД, „ЕВН България” ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД, „ЧЕЗ България” ЕАД, Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ – КНСБ, ФСО ФЕ – Подкрепа. Енергийният борд може да привлича за участие в заседанията представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски дружества от сектор „Енергетика“, както и експерти в тази област. 

С правителственото Постановление се приема и правилник за организацията на дейността на Енергийния борд.Енергийният борд вече е факт. Той беше създаден с решение на служебния кабинет. Той ще работи като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката. Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност с оглед преодоляването на затрудненията в българската енергетика.

Бордът ще направи анализ на състоянието на енергийният сектор и ще обяви причините, водещи до нестабилност на системата. Също така той ще определя принципите и насоките за устойчиво управление на сектора. Други задачи на борда са да обсъжда и предлага мерки за решаване на установени проблеми с цел стабилизиране на енергийната система, както и да дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката.

Консултативният орган ще може да отправя предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, както и да обсъжда и дава становища по предложенията за стратегии в енергийния сектор.Председател на Енергийния борд ще бъде вицепремиерът по икономическата политика, а заместник-председател – министърът на икономиката и енергетиката.

Членове на борда ще бъдат заместник-министри на икономиката и енергетиката и на труда и социалната политика, председателят на ДКЕВР и по един представител на Българска фотоволтаична асоциация, Асоциацията на водните централи, Българската ветроенергийна асоциация, БЕХ, НЕК, „Ай И Ес ЗС Марица Изток 1” ЕООД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, ТЕЦ – заводски централи, Асоциацията на търговците на електрическа енергия, Българската петролна и газова асоциация, Българската асоциация природен газ, „Енергиен системен оператор” ЕАД, „ЕВН България” ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕООД, „ЧЕЗ България” ЕАД, Българската национална асоциация на потребителите, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, НСФЕБ – КНСБ, ФСО ФЕ – Подкрепа.

Енергийният борд може да привлича за участие в заседанията представители и на други държавни органи, институции, международни организации и търговски дружества от сектор „Енергетика“, както и експерти в тази област. 

С днешното си решение министрите са приели и правилник за организацията на дейността на Енергийния борд.

Първото му заседание ще е през следващата седмица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст