ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Железниците сменят обслужващите банки

Migration Image

Най-големите работодатели в държавата – Националната компания “Железопътна инфраструктура” и “Холдинг БДЖ”, в който влизат и пътническите и товарните превози, са обявили конкурси за избор на обслужващи банки. Общият брой на служителите в дружествата е близо 22 хиляди, а приходите им за миналата година надхвърлят 750 млн. лв., така че определено става дума за заслужаващи внимание клиенти.

Жп превозвачът например е решил да сключи тригодишни договори с поне пет финансови институции, за да не наруши разпоредбите за концентрация на парични средства. От избраните банки ще се иска издаване на дебитни карти и предоставяне на преференциални условия за кредит-овърдрафт на служителите на холдинга и на дъщерните му фирми (общо около 9000 души), инкасови услуги, разкриване на депозити, разплащания чрез системите БИСЕРА и РИНГС, преводи във валута чрез системата TARGET2, откриване/закриване и олихвяване на разплащателни сметки, както и предоставяне на банкови гаранции в полза на трети лица.

Прогнозните разходи за такси и комисиони през целия период на контрактите, които са заложени в обявлението, са в размер на 168 хил. лв. за всяка от петте позиции, или общо 840 хил. лева. Иначе сега “Холдинг БДЖ” ползва услугите на “УниКредит Булбанк”, “Юробанк И Еф Джи България” и Обединена българска банка.

Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) пък е стигнала още по-далеч в диверсификацията, тъй като ще сключи двугодишни споразумения с цели осем кредитни институции. Първата от тях например ще приюти предоставената от държавния бюджет субсидия в размер на около 70 млн. лв. годишно. Втората също ще оперира с такава субсидия, но тя ще е в размер на 65 млн. лв. и ще се получава всеки месец в Централното управление по график от Министерството на финансите. Парите са предназначени за възнагражденията на персонала (около 13 хил. души). Третата банка ще поеме комплексното обслужване на капиталовия трансфер от 55 млн. лв., който се извършва всяка година от хазната. А следващата ще получи преводите за покриване на задълженията към доставчиците. Става дума за около 12 млн. лв. на месец.

По-нататък, в петата обособена позиция, идват парите от инфраструктурни такси, които са около 35 млн. лв. годишно. Още толкова са и постъпленията от превозвачите, с които се извършват касови операции и разплащания към доставчиците. Договорът със седмата банка ще е за обслужване на собствените приходи, които не надвишават 15 млн. лв. годишно. Става дума за постъпленията от продажба на неоперативни активи, от отдавани под наем сгради и помещения, както и внесени гаранции от изпълнители на различни договори.

Отделно, за комплексното банково обслужване на поделение “Електроразпределение” в НКЖИ ще бъде избрана друга банка. Тя ще оперира с около 55 млн. лв. на година, които се получават от клиенти за предоставените услуги “Разпределение на тягова електрическа енергия” и “Обезопасяване”.

Всички позиции включват откриване, поддържане и закриване на разплащателни и депозитни сметки в лева и валута; извършване на разплащания, наредени на хартиен носител или чрез услугата “интернет банкиране”; касови операции; както и предоставяне на обобщена информация за състоянието на сметките, салдата и оборотите по тях.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст