КФН разреши изкупуването на акциите на сайта Dir.bg

Migration Image

Комисията за финансов надзор разреши публикуването на коригираното търгово предложение от "Лого Къмпани" ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери в "Дир.БГ" АД, съобщиха от регулатора.

В момента софийската фирма притежава 230 750 акции, или 5.78% от капитала на интернет компанията. С тази оферта миноритарят иска да придобие останалите около 94%, за което трябва да приготви около 6.25 млн. лв., тъй като търговата цена е по 1.44 лв. за една ценна книга. "Дир.Бг Холдинг" ЕАД е собственик на 92.729%, а в други акционери са още 2.271% от книжата с право на глас.

С търговото предложение "Лого Къмпания" има намерение да изкупи 100% от акциите на "Дир.БГ" АД и да свали дружеството от борсова търговия. "Дир.БГ" АД стъпи на "БФБ-София" през 2012 г., когато предложи акциите си по 2.70 лв. за един брой.
Не е ясно как "Лого-Къмпани" ЕООД ще извърши цялата операция, тъй като е с отрицателен собствен капитал от 134 хил. лв. към края на декември миналата година, след като отчете загуба от 118 хил. лв. за годината. Едноличен собственик на фирмата е Красен Милифонов Георгиев, който е и председател на Фондация "За децата на България".

Търговият предложител обяви, че няма да преобразува или прекратява на "Дир.БГ" АД, а планира да запази основната дейност на фирмата, да оптимизира разходите и да предприеме стратегия към увеличаване на приходите й през тази и следващата финансова година. Намерението е това да стане чрез пускането на нови дигитални форми, увеличаващи аудиторията на медията и чрез други тактически маркетингови мерки, пише в търговото предложение.

"Дир.БГ" АД, което притежава сайтът dir.bg., приключи миналата година със загуба, която нарасна до 388 хил. лв. при 356 хил. лв. за 2012-а.
Търговият предложител не предвижда смяна на изпълнителния директор – Владимир Жеглов (създателят на dir.bg), но ще допълни съвета на директорите с Директор по маркетинг, а също така ще увеличи персонала в отдела за продажби, като не се предвиждат съкращения и промяна на условията на трудовите договори. Заедно с това се планира да се работи и за налагането на нови пазарни ниши, като радио и телевизия, "които да дадат възможност за мултиплициране на ефектите от дейността на съществуващия редакторски екип и екипите за продажба на реклама", се казва в съобщение от съвета на директорите до фондовата борса и служителите на Dir.bg.

По мнението на съвета на директорите на "Дир.БГ" – Владимир Жеглов, Марина Алексеевна Жеглова и Стоян Танев Кючуков, офертата е "справедлива", тъй като са спазени изискванията по закон продажната стойност да е най-високата от тази, определена чрез общоприетите оценъчни методи, която възлиза на 1.43 лв. за един брой.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст