ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дойчин Дойчев e новият окръжен прокурор в Ямбол

Migration Image

Висшият съдебен съвет с 18 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се” избра Дойчин Иванов Дойчев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол. Другите двама кандидати за поста Димитринка Тодорова Шкодрова – Георгиева, заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Ямбол получиха съответно 2 гласа “за”, 9 “против” и 9″въздържал се”, а Стойко Иванов Иванов, районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово: 0 гласа “за”, 5 “против” и 15 “въздържал се”.

Прокурор Дойчев има над 15 години юридически стаж изцяло в Районна прокуратура – Ямбол. Бил е заместник районен прокурор в периода 2007-2010 г., а от 2010 г. е районен прокурор.

В Концепцията си за управление прокурор Дойчев акцентира върху стриктното и неизменно спазване на принципа за случайно разпределение на преписките и делата; подобряване срочността и качеството на разследване, качеството на прокурорските актове чрез системен анализ на постановените оправдателни присъди и на върнатите от съда дела. Предвижда се въвеждане на специален мониторинг и оказване методическа помощ на първоинстанционите прокуратури по отношение на досъдебните производства с продължителност над две години, срещу лица с три и повече неприключили наказателни производства, за тежки престъпления и с обвиняеми лица по реда на глава 26 от НПК, както и осъществяване на ефективна контролно-ревизионна дейност над районните прокуратури със специално наблюдение на работата на РП-Елхово във връзка с делата срещу незаконно преминаващите българо-турската граница лица-бежанци от войната в Сирия.

С цел повишаване обема и ефективността на работа на следователите ще бъде въведен ежемесечен мониторинг на възложените им дела и на натовареността на следствения отдел.

В изслушването си пред членовете на Висшия съдебен съвет прокурор Дойчев заяви, че изведените цели в Концепцията му за управление на Окръжна прокуратура – Ямбол се основават на анализ за дейността на прокуратурата, запазване на постигнатите добри практики и тяхното надграждане. Според него следва да се въведе екипен принцип на работа по дела с правна и фактическа стойност и с голям обхват на процесуално-следствените действия, като при необходимост се определя втори наблюдаващ прокурор.

Въпроси, свързани с активизиране дейността на Окръжната прокуратура по самосезиране и взаимодействие с контролните органи, критериите за определяне на отчетените дела с висок обществен интерес и колегиалните взаимоотношения с магистратите, зададоха членовете на ВСС Елка Атанасова, Васил Петров и Ясен Тодоров.

В подкрепа на Д. Дойчев се изказа Румен Боев, който сподели личните си впечатления, получени при последното му периодично атестиране. Според него, в днешната конкурсна процедура, той се е очертал като кандидатът с най-сериозна подготовка, със задълбочен поглед върху съществуващите проблеми и ясна визия за тяхното решаване, изключително подготвен прокурор с безспорен авторитет сред магистратите в съдебния район.

Кандидатурата на прокурор Дойчев бе подкрепен и от Ясен Тодоров, с аргумента , че в концепцията и при представянето си пред ВСС той е извел приоритетите за бъдещия си мандат, адекватни мерки за надграждане на постигнатите резултати и за преодоляване на наличните слабости в дейността на Окръжна прокуратура-Ямбол .

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст