Трети рунд: “София тех парк” и банките

София тех парк

Липсата на собствени средства може да се окаже непреодолимо препятствие за изграждането в срок на "София тех парк". Бъдещият технологичен център в столицата се финансира от оперативната програма "Конкурентоспособност" с близо 100 млн. лв., но подобно на всички останали проекти Брюксел ще преведе тези пари едва когато обектите бъдат завършени. С други думи, необходимо е самоучастие, което на по-късен етап (при спазване на всички разпоредби) ще бъде възстановено. Засега обаче едноименното дружество удря на камък с опитите да си осигури необходимите му пари чрез банкови кредити.

Още на 23 юли изпълнителният директор на "София тех парк" Елица Панайотова откри конкурс за избор на банкова институция, която да финансира строителството на бъдещите офиси, лаборатории и друга инфраструктура със заем до 77 800 000 лв. без ДДС и да предостави още един кредит за покриването на ДДС върху разходите в размер до 14 900 000 лева. Но дали заради напрегнатата обстановка във финансовата система, или по друга причина нито една от близо тридесетте търговски банки у нас не подаде оферта. И тъй като Панайотова нямаше какво друго да направи, тя прекрати процедурата на основание чл.39, ал1, т.1 от Закона за обществените поръчки. 

Заради изтичащите срокове за реализация на проекта е взето решението да се пусне нова процедура, но не чрез открит конкурс, а с договаряне без обявление. Това ще рече, че няма да се чака явяването на кандидати, а направо ще се поканят няколко кредитни институции на преговори. В случая покани са изпратени до първите 10 банки по стойност на притежаваните активи според данните на БНБ към 31 юли – "УниКредит Булбанк", "ДСК", Първа инвестиционна банка, Обединена българска банка, "Юробанк България", "Райфайзенбанк (България)", "Сосиете Женерал Експресбанк", Централна кооперативна банка, "Банка Пиреос България" и "Алианц Банк България". Само че преговорите не вървят никак лесно. В последните дни, както научи "БАНКЕРЪ", финансовите институции са изпратили една дузина уточняващи въпроси към "София тех парк" и някои от тях разкриват сериозни проблеми. Оказва се например, че технопаркът няма окончателно одобрен бизнес план. Въпросният документ все още се разглежда от Министерството на финансите и може да претърпи изменения. Наред с това липсва официално потвърждение от Брюксел, че безвъзмездната финансова помощ за проекта не представлява държавна помощ. Становището на Главна дирекция "Конкурентоспособност" в Европейската комисия и по двата въпроса се очаква едва към 15 ноември. А отпускането на кредитите без положителна оценка би представлявало сериозен риск, поради което и банките не са склонни с лека ръка да дадат парите. 

От други въпроси става ясно също така, че финансовите институции искат допълнителни гаранции (залог на вземанията, обезпечения и т. н.) за отпускането на средствата. Тоест не са особено сигурни в надеждността на "София тех парк", в предлаганите от него особен залог върху вземанията по банкова сметка, която ще бъде заявена за получаване на парите от оперативната програма "Конкурентоспособност", и ипотека върху 140 дка земи край 4-и километър на бул. "Цариградско шосе" в столицата.

В хода на преговорите с десетте банки се разбира и че технопаркът вече има сключен договор за търговски заем в размер на 7 млн. лева. Решението за него е взето на 3 октомври от общото събрание на акционерите (б.а. – Министерството на икономиката и енергетиката и "Държавната консолидационна компания"), като детайлите по договора ще се изяснят след публикуването на протокола от въпросното общо събрание.

Иначе максималният лихвен процент, който кредитните институции биха могли да предложат в сегашния търг, трябва да е формиран от тримесечен СОФИБОР и надбавка, но кумулативно да не е повече от 5.5% годишно за целия срок на кредита. Еднократната такса управление пък не бива да надвишава 1% от стойността на заема, а наказателна лихва въобще не бива да има. Колкото до прогнозните разходи за лихви и такси за обслужване на двата заема, те са фиксирани на 3 579 600 лева. 

Междувременно, на 13 октомври, дружеството  "София тех парк" е обявило нов, трети, конкурс за избор на финансова институция. Но този път целта е малко по-различна – сключване на договор за кредит под условие, до размера на който банката поема ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания. В случая става дума за 20 540 013 лв., представляващи 65% от цялата стойност на финансирането за бизнес инкубатора, иновационния форум, лабораториите, офисите и етажния паркинг. Според документите срокът на валидност на банковите гаранции трябва да е до края на 2015 г., а времето за погасяване на кредита под условие – 30 юни 2016-а. Интересното е, че за обезпечение отново ще се използват имотите край 4-и километър на бул. "Цариградско шосе" и вземанията по банковата сметка на възложителя, по която ще постъпват средствата от ЕС за възстановяване на разходите. Или казано по друг начин – ще се използват втори път като особен залог.

Що се отнася до условията, в документите е записано, че максималният размер на таксата за издаване и управление на гаранциите, който "София тех парк" може да приеме, е 1.2% на годишна база. Други комисиони не следва да се начисляват. Годишният лихвен процент върху ефективно предоставения кредит не бива да надвишава 5.5 на сто и други такси върху използваните средства също не са допустими. Годишната лихва за просрочие пък е фиксирана на 7 процента. Технологичният център е пресметнал, че всичко това ще му струва най-много 295 776 лева. Въпросът е дали при тези условия ще има кандидати, или ще се повтори сценарият от първия търг, когато не се яви нито една банка? Срокът за подаване на оферти е 24 ноември.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст