ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на ЧСИ-тата излезе важен държавен въпрос

Съдия Жанета Петрова

Печалбата на частните съдебни изпълнители е от "особено важен държавен и обществен интерес". Така излиза от решението на петчленния състав на Върховния административен съд, с което на практика бе разрешено частните съдебни изпълнители (ЧСИ) да продължат да събират пари за действия по принудително изпълнение дори когато реално не са ги извършили.
"Параграф 22" вече многократно писа за спора между ЧСИ-тата и правителството, който възникна след промяната в тарифата за таксите им, гласувана в последните дни от управлението на екипа на Пламен Орешарски. С тази промяна бе отменена възможността ЧСИ да калкулират пропорционална такса (в процент върху материалния интерес по делото) дори когато длъжникът си плати сам и спази срока от поканата за доброволно изпълнение. Премахването на таксата бе мотивирано с факта, че при държавните съдебни изпълнители такава такса няма, а е недопустимо частни и държавни бирници да работят при различни условия. Камарата на частните съдебни изпълнители обаче веднага обжалва изменението в тарифата с мотива, че Министерският съвет си е превишил правата, като де факто е опростил тази такса на длъжниците.

Същинският спор тепърва ще намери своето разрешение. Делото за самата такса бе разгледано от друг състав на ВАС във вторник (21 октомври) и се очаква неговото решение. Междувременно обаче Камарата на частните изпълнители поиска да бъде спряно действието на постановлението на МС, с което се премахва таксата – да продължат да я събират, докато траят споровете дали е законно или не премахването й. И вече два съдебни състава на ВАС решиха, че изпълнението на постановлението трябва да бъде спряно, за да не претърпят частните съдебни изпълнители "значителна или труднопоправима вреда".

"В конкретния случай предвижданите последици от изменението на тарифата са значителни по вид и ще засегнат правната сфера на оспорващите. Регулирането на даден вид обществени отношения безспорно е от държавен или обществен интерес, но доколко ще бъдат засегнати особено важни обществени интереси, които да налагат предварително изпълнение на акта, е въпрос на конкретна преценка. Не е налице такъв важен обществен интерес, който да противопостави по степен интереса на оспорващите. Законът, при преценка на основанията за спиране изпълнението, отдава значение само на онези факти, които сочат на значителна и или труднопоправима вреда за страната, поискала спирането, а не по отношение на други, неучастващи в делото лица. В този смисъл зачитане на принципа на равенството на гражданите е въпрос на правилна законодателна практика и е относим към законосъобразността на акта", пише съдия Йорданка Костова в мотивите на решението, с което са се съгласили още трима от нейните колеги.

Единственият съдия от петчленния състав, който е проявил несъгласие и е подписал решението с особено мнение, е бившият заместник-министър на правосъдието Жанета Петрова, която е категорична, че не са налице основания за спиране на изпълнението на оспорения подзаконов нормативен акт. "Интересът, който се претендира, е икономически, а той не е скрепен със законова защита. Общественият интерес, обоснован с намаляване на финансовата тежест върху длъжниците, срещу които се провежда изпълнението, налага изменението на акта да продължи да действа и по време на разглеждането на правния спор", казва Жанета Петрова.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст