От 1 януари издаването на болнични листове става само по електронен път

Откриване на нова болница Софиямед Ангеограф

От 1 декември Националният осигурителен институт ще започне да издава уникални номера за болничните листове на болниците, които са регистрирани в института.

Издаването на уникални номера е заради стартирането на електронен регистър на болничните листове от 1 януари 2015 година. Заради започването на регистъра, в който болничните листове ще се подават по електронен път, болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност” ще бъдат невалидни след 31 декември.

Лечебните заведения ще могат да получават уникалните номера от съответните териториални поделения на НОИ или онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на института.

От 1 декември лекарите и болниците ще трябва да се регистрират като потребители на уеб услугите. Така те ще могат да заявяват и получават уникални номера на болнични листове онлайн, да подават данни, както и да тестват подаването на данни и получаването на справки от електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им.

Регистрацията се извършва чрез уеб приложение, достъпно през сайта на НОИ. За целта лекарите, лечебните заведения и индивидуалните практики трябва да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

Лечебните заведения, които не са регистрирани в НОИ, от 1 декември 2014 г. трябва да подават заявление по образец заедно с регистрацията на лечебното заведение за получаване на уникални номера на болнични листове в териториалното поделение на НОИ.

За издаване на болнични листове след 1 януари 2015 г. лекарите задължително ще трябва да използват програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на изискванията, публикувани на интернет страницата на института.

Получаването на уникални номера на болнични листове и тяхното предоставяне на лекарите и лекарските консултативни комисии е задължение на ръководителите на лечебните заведения. Те са отговорни и за представянето на данните в електронния регистър на болничните листове.

Лекарите и лекарските консултативни комисии пък отговарят за въвеждането и съхраняването на данните при издаването/анулирането на болничните листове и за представянето на данните от издадените/анулираните болнични листове.

Подробна информация за необходимите действия, които трябва да бъдат предприети във връзка със стартирането на електронния регистър на болничните листове, може да намерите в публикуваната на сайта електронна брошура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст