УД окт-декември 2014

Къде ще отидат гарантираните депозити от КТБ?

Спестителите вероятно ще разхвърлят депозитите си в други банки, прогнозира изпълнителният директор на Concord Asset Management Петко Вълков

Какво може да направят спестителите, след като получат на 4 декември гарантираните си депозити от КТБ, бе темата на изложението на Петко Вълков, главен изпълнителен директор на Concord Asset Management по време на Investor Forex Forum, който се провежда в София днес.

„Събитията от лятото показаха, че диверсификацията не бива да се подценява“, каза Петко Вълков. Според него практиката в България показва, че след получаване на гарантираните депозити от КТБ вероятно спестителите ще разхвърлят депозитите си в други банки. Той обаче настоя, че истинската диверсификация е използване на различни класове активи.

При този избор според Вълков спестителите още другата седмица ще се сблъскат с проблема на ниската доходност на депозитите. „Стратегиите на раздробяване на депозитите, която среща тенденцията на понижаване на лихвените нива, води до понижаване на доходностите от личните спестявания“, обясни той. „Инфлационният риск е призрак от миналото. Работим в условия на дефлация. Но ако видим другите европейски държави, след 3 години или дори по-рано очакваме България да приеме еврото. Тогава ще видим, че инфлацията не е призрак“, каза Вълков. "Към това се прибавя и изненадата от страна на правителството с повишаване на данъците върху лихвите".

Още по темата

Какво движи инвестициите и валутния пазар?

Презентацията на Вълков бе изградена около тезата за увеличаване на дела на акциите в личните спестявания. Той даде за пример акциите на БФБ, които сега са най-пренебрегваната инвестиция и затова – най-добрият довод за инвестиране в тях.

При това той цитира Марк Твен отпреди век: „Най-лошият месец за инвестиране в акции е октомври, а другите са ноември, декември, януари, февруари.. и всички месеци до следващия октомври.“

Акциите са рисков инструмент, но това не означава да бъдат изключени от личното портфолио, смята Вълков.

Той предложи на вниманието на аудиторията в залата на Investor Forex Forum своите принципи, които спазва:

– Търсене на компании с качествен мениджмънт, насочен към увеличаване на доходността към всички акционери.

– Търсене на компании с нисък дълг, стабилни парични потоци и приходи от износ, в друга валута.
– Инвестицията може да бъде и под формата на ETF или взаимни фондове.

Петко Вълков очерта и профила на инвеститора в България:

– Инвеститор до 50 години, склонен към по-висок риск;
– Инвеститор, търсещ по-рискови инвестиции, с по-висок доход;
– Пенсиониран инвеститор, търсещ текущ доход, какъвто в България не съществува.

Investor Forex Forum се провежда в Интер Експо Център на 28 ноември 2014. Модератор на дискусионния панел е Марк Бартън от Bloomberg TV – Лондон

………………….

Кредитите са за хора с възможности

19 Април 2013 10:43 Източник: www.darikfinance.bg

Финансовата култура, която се изразява в умението да разпределяш личните си средства, за съжаление липсва при нас, българите. Това заяви в интервю за Агенция "Фокус Райна Миткова-Тодорова, председател на Асоциацията на колекторските агенции в България, относно отговорността на българите към техните задължения.

Според Миткова-Тодорова – именно липсата на тази финансова култура, стои в основата на проблемите на обществото.

"Колкото и да е парадоксално – кредитите са за хора с възможности. Кредитът не е продукт за хора, които едва свързват двата края, коментира експертът и подчерта, че един човек трябва много добре да знае колко точно са месечните му разходи, колко пари може да спести и каква е вноската, която може да си позволи.

По думите на председателя на асоциацията – липсата на финансова култура е в резултат на промените в манталитета на българския народ, като в годините преди прехода, когато кредитите не са били популярни у нас, хората са разсъждавали така, че винаги трябва да има "бели пари за черни дни.

"Изведнъж след прехода обаче хората започнаха да пътуват и разбраха, че в "другия свят се живее на кредит и няма нужда да чакаш 5 години за кола и 15 за апартамент, а можеш да го направиш веднага, посочи Миткова-Тодорова и отбеляза, че т.нар "кредитен бум от 2005 до 2007 година също е допринесъл за това "първо да живеем, а после да спестяваме.

Експертът описа профила на длъжника към момента у нас, като обясни, че той е човек от т.нар "тънка средна класа в българското общество, над 40-годишен, добре образован и с доказани управленски умения, който обаче по времето на "кредитния бум е надценил възможностите си.

"Изключително любопитно е това, че има голяма разлика между профила на длъжника от преди 2009 година и след това. Преди настъпването на световната финансова криза най-уязвими за увличане със задължения бяха младите хора до 22 години, а хората между 35 и 45-годишна възраст преди 2009 година бяха най-съвестни и отговорни. В момента тази картина е съвсем обърната, отбеляза Райна Миткова-Тодорова и посочи, че хората с по-ниски доходи са много по-лоялни и погасяват в срок задълженията си.

………..

 

 

На заседанието си на 23.10.2014 г. КФН реши:

Отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, издадената от ДФ "Елана Долар Фонд" емисия дялове, както и договорен фонд ДФ "Елана Долар Фонд" като емитент.

 

……………

Решения 910-ДФ/от заседание на КФН на 16.10.2014 г.

3. Издава разрешение на управляващо дружество "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД за преобразуване чрез вливане на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Облигации" в ДФ "Райфайзен (България) Ликвидност", организирани и управлявани от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД . ДВ 90-31.10.2014

 

…………

На заседанието си на 03 октомври 2014 г. КФН реши:

4.Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от "Уеб Медия Груп" АД в размер на 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев за една акция, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството

5.Потвърждава коригирания проспект за допускане до търговия на емисия облигации на "Топлофикация – Русе" ЕАД, в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева, разпределени в 4 000 (четири хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка

…………

"ДСК Управление на активи" вече е с по-висок капитал

27.11.2014 Капитал, Акционерите внесоха 17 млн. лв., с които може да се компенсират загубите от инвестиции на фондове от групата в депозити в КТБ

Изпълнителният директор на "ДСК Управление на активи" и председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) Петко Кръстев от два месеца отказва всякаква информация по случая

Акционерите в "ДСК Управление на активи" увеличиха капитала на дружеството със 17 млн. лв., с които ще се покрият загубите, които фондове в групата понесоха заради инвестициите си в депозити на Корпоративна търговска банка (КТБ). Така клиентите на компанията (граждани, фирми, пенсионни фондове и др.) няма да бъдат ощетени от фалита на банката. Управляващото дружество е вложило при някои от фондовете си до близо 20% от активите им в депозити на КТБ по данни на "Капитал". За разлика от гражданите и фирмите, чиито спестявания са защитени в размер до 100 хил. евро, то финансовите инвеститори, каквито са договорните фондове, губят сумите в депозитите си и могат да се надяват единствено на някакво възстановяване на част от парите при осребряване на масата на несъстоятелността на банката.

Фондовете на ДСК обаче не са единствените с инвестиции в депозити на КТБ – по информация на "Капитал" и други инвестиционни схеми имат вложения в депозити, като общата сума е била 32.5 млн. лв. при поставянето на банката под специален надзор през лятото (виж таблицата). По неофициална информация някои от тях са потърсили възможност за продажба на депозитите (цесия). Дори и да са успели обаче, с промените в Закона за банковата несъстоятелност (гласувани окончателно в сряда) те няма как да получат пари по тези сделки, тъй като се обявяват за недействителни всички прихващания, направени след поставянето на КТБ под специален надзор (20 юни).

В неудобна ситуация

"ДСК Управление на активи" е второто по пазарен дял дружество на пазара с общо 10 договорни фонда и активи от близо 180 млн. лв. по данни към месец септември. То е и най-засегнатото от фалита на КТБ, като преди затварянето на банката през лятото негови фондове са имали обща експозиция от около 17 млн. лв. по информация на "Капитал", която дружеството отказа да потвърди, но не е и опровергало.

На 28 октомври основните акционери в "ДСК Управление на активи"  – Банка ДСК и унгарската "ОТП Фонд мениджмънт", са провели извънредно общо събрание, на което са взели решение за увеличение на капитала на компанията със същата сума, показват документи в Търговския регистър. Още на следващия ден средствата са били внесени, а Централният депозитар вече отрази вдигането на капитала в бюлетина си от тази седмица.

Така капиталът на "ДСК Управление на активи" е увеличен от 650 хил. лв. на 1 млн. лв. чрез издаването на 35 хил. нови акции с номинал 10 лв. и емисионна стойност 485 лв. Банка ДСК е внесла по-голямата част от сумата, или 11.32 млн. лв., като така запазва дяловото си участие от 66% в капитала на управляващото дружество. Останалите 5.7 млн. лв. са внесени от "ОТП Фонд мениджмънт", чийто дял остава 34%.

"Капитал" потърси представители на акционерите, за да провери каква е целта на увеличението на капитала, на което от Банка ДСК отговориха, че медията може да разчита единствено на публичната информация. От "ДСК Управление на активи" също отказаха да разговарят и не предоставиха коментар. Изпълнителният директор на дружеството и председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) Петко Кръстев от два месеца също отказва всякаква информация по случая.

Спасение поединично

Освен фондове от групата на ДСК с блокирани депозити в КТБ се оказаха и десетки други. Преди месец, когато "Капитал" потърси информация как процедират с определянето на нетна стойност на дяловете и как предпазват новите си клиенти от риска да им продадат надценени дялове, представители на индустрията коментираха, че всеки търси индивидуално решение и че в Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) не са се събирали, за да изготвят обща стратегия за справяне с проблема. Единият вариант беше осребряване на парите чрез цесия, но той вече не е валиден. Такава сделка е била пробвана и от управляващото дружество на ДСК, като според един източник преговори са се водили с "Русенска корабостроителница Запад", която има кредит към КТБ за около 40 млн. лв.

Вторият вариант е увеличение на капитала, като загубите се поемат от управляващото дружество и акционерите. В крайния случай се извършва обезценка на инвестицията, като загубата е за сметка на клиентите на фондовете, съгласили се с този риск заради възможността да получат висока доходност от парите си. Оказва се обаче, че след специалния надзор на КТБ много фондове са набирали средства от нови клиенти, без да ги уведомяват, че имат депозити в банката. Това отново повдига въпроса за доверието, което е ключово за финансовата система, и което подобни действия често могат да разклатят.

………

На заседанието си на 19 декември 2014 г. КФН реши:

  1. Удължава срока за издаване на разрешение организиране и управление на договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти”;

12.  Отписва ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” и емисията дялове на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, в резултат на осъщественото преобразуване чрез вливане на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” в ДФ „Райфайзен (България) Ликвидност”;

………..

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст