Кабинетът гласува срока за изплащане на държавните пари в КТБ

Министерски съвет заседание

Министрите ще гласуват срока и начина за възстановяване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в КТБ, чийто лиценз беше отнет. Това се очаква да се случи на утрешното заседание на кабинета.

Предвижда се плащанията да се осъществят в срок до 1 февруари догодина за сметка на средствата от централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители, еднократно или на траншове – в зависимост от необходимостта от осигуряване на тези средства за извършване на плащания от съответните бюджетни организации. Това решение ще позволи да бъде възстановено финансирането на текущите дейности и проекти на бюджетните организации, като публичният интерес бъде защитен без да се накърняват правата на останалите вложители в банката.

Правителството ще разгледа и промени в Наказателния кодекс, които ще предложи на Народното събрание за окончателно приемане. Основната част от промените са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване на санкциите по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления. За първи път в Наказателния кодекс се предвижда и възможност за съда да налага на извършителя на престъпления от сексуален характер срещу деца наказание лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност или да се упражнява определена професия или дейност. По този начин ще бъде предотвратена възможността осъдените да извършват дейности, които предполагат контакт с деца.

Изменение в още един закон – за собствеността. Поправките се отнасят до удължаване с три години на мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти. Целта е да се защитят в максимална степен държавният и общественият интерес, като в преходния период се предприемат действия за пълно установяване на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и за тяхното актуване.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст