ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Влогове за 2.34 млрд. лв. смениха адреса си

Учудващо плавно преминава изплащането на гарантираните до 196 хил. лв. влогове в Корпоративна банка, чийто лиценз БНБ отне. След наплива през първия ден – 4 декември, когато 25 хиляди клиенти се разпоредиха с общо 1.07 млрд. лв., желаещите бързо да получат достъп до парите си рязко спаднаха. На 5 декември в клоновете на деветте банки, обслужващи Фонда за гарантиране на влоговете, достъп до средствата си в КТБ са потърсили 14.7 хил. души, които са се разпоредили с 500 млн. лева. На следващия ден 9.9 хил. вложители в КТБ са потърсили парите си и са извършили операции с 309 млн. лева. По-нататък става още по-спокойно. В четвъртък пред гишетата на деветте обслужващи банки са се явили 4000 души и те са наредили общо 117 млн. лева. Така за близо една седмица са обслужени 60.3 хиляди собственици на гарантирани депозити и сметки в КТБ, на които през банките фондът е изплатил общо 2.34 млрд. лева. И то без какъвто и да е екшън. Което за пореден път показва какъв е благотворният ефект върху настроенията на вложителите, когато държавата застане с цялата си мощ зад една финансова операция. Ако това бе направено преди няколко месеца, проблемът с КТБ можеше вече да е забравен. Но тогава политиците дадоха приоритет на тънките предизборни сметки, вместо на интересите на държавата и на националната икономика. Но да не ровим в миналото, а да се обърнем към настоящето.

През първите три дни имаше и проблеми, по-скоро технически, свързани с отказа на обслужващите банки да изплащат влогове на лица, чиито лични или фирмени данни не отговарят на подадената от Корпоративна банка информация към Фонда за гарантиране на влоговете. Имаше и хора, които не бяха съгласни със сумите, определени им за изплащане, и претендираха, че защитените им влогове са по-големи. Целият този народ се изсипа пред централата на Корпоративна банка. За два-три дни при квесторите й Станислав Лютов и Елена Костадинчева са постъпили около 3000 жалби. През последните два дни недоволните са единици. За да обработят и отговорят на жалбите, в централата и клоновете на банката е създадена специална организация. Тя предвижда лицата, които са върнати заради неточности в личните и фирмените документи, бързо да получат ново актуализирано удостоверение, което да представят пред обслужващите банки. Не е за препоръчване обаче тези клиенти да тичат за парите си още в деня, в който са се сдобили с това удостоверение. Защото за да бъдат отразени поправените данни в информационната система, която обслужва плащането на гарантираните влогове, са необходими поне 24 часа.

По-тежка е процедурата за лицата, които обжалват размера на сумата, определена им за изплащане. По информация на "БАНКЕРЪ" засега става дума за около 200 жалби, а конкретните претенции са за много различни суми. За разглеждането им в определения от закона седемдневен срок квесторите са създали три специални комисии, които проверяват подробно причините за всяко разминаване в числата. Те може да са много различни – от поставен запор по искане на съдия-изпълнител, заради възникнал по време на квестурата дълг поради неплатена издръжка, данъци, държавни такси и глоби или поради просрочен дълг по заем или по лизингов договор към друга финансова институция до активирани гаранции и поръчителства към самата Корпоративна банка. Причината е и влизането в сила на клаузата за съдлъжник по кредитен договор или просто неплатено задължение към доставчик. За изясняването на всички тези нелеки от правна гледна точка казуси, разбира се, е нужно време – да бъдат изяснени и обяснени правните основания за формирането точно на такава сума.

Гражданите, които имат да си вземат гарантирани по закон пари от Корпоративна банка, трябва да са наясно, че размерът на влоговете им се намалява с всяко тяхно задължение към банката или със сумите, които са блокирани от нея въз основа на съдебни решения. Собствениците на влогове над 100 хил. лв. пък трябва да са наясно, че когато нареждат цялата сума да бъде прехвърлена от обслужващата ги банка в друга кредитна институция, задължително трябва да платят такса от 12 лв. при първи превод. Тази подробност е изрично упомената в публикуваната на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете тарифа. Тя стои там още от 25 ноември, когато бе обявен и списъкът на обслужващите банки и на техните клонове. За да избегнат нервни преживявания, е добре всеки собственик на гарантиран влог да се запознае с въпросната тарифа, преди да отиде в определената му обслужваща банка и да се разпореди с парите си.

Собствениците на акции на Корпоративна банка пък вече няма да могат да извършват с тях сделки на борсата, защото търговията с тях е прекратена. Това обаче не изключва възможността за лично договаряне между продавачи и потенциални купувачи на тези ценни книжа. Все пак за да бъде сделката легитимна, трябва да бъде спазен съответният правов ред.

Развитието на събитията през последната седмица дава основание да смятаме, че вълненията около изплащането на влоговете в Корпоративна банка ще отшумят до коледните празници. Не така обаче стои въпросът със събирането на вземанията й. Интересът към тях е голям, защото все пак става дума за кредитен портфейл от 5.6 млрд. лв., а от осребряването му зависят както вземанията на фонда от банката – близо 3.7 млрд. лв., така и на вложителите й с депозити и сметки, надхвърлящи гарантирания размер от 196 хил. лева. Общият размер на задълженията на Корпоративна банка към такива граждани и фирми по предварителни и неофициални данни е близо 1.7 млрд. лева.

Осребряването на активите на КТБ пък е обвързано със сложни правни казуси. Жалбите на акционери и вложители пред Върховния административен съд срещу решението на БНБ за отнемането на лиценза й и за отмяната на увеличението  на капитала й с подчинен срочен дълг са за 35 млн. евро.

Допълнителни неясноти и проблеми може да създаде и решението на Народното събрание, с което се забрани прихващането по всички сключени договори за цесии между кредитори и длъжници на Корпоративна банка. Всички тези обстоятелства могат да превърнат събирането на вземанията на Корпоративна банка в доста продължителен и мъчителен процес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст