Заплатите в България са близо 12 пъти по-ниски от тези в Дания

Евро

Заплатите в България през 2012 г. са били най-ниските в ЕС със средно 3,4 евро на час. Най-високи са били в Дания с 40,1 евро на час, което е близо 12 пъти повече. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

През 2012 г. най-високите средни разходи за труд на час са били регистрирани в Дания с 40,1 евро, следвана от Белгия с 38 евро, Швеция с 37,3, Франция 34,6 евро и Люксембург 34,1 евро. Най-ниски са били в България с 3,4 евро, следвана от Румъния с 4,1 евро, Литва с 5,9 евро и Латвия с 6 евро.

Общо разходите за труд на час са възлизали на средно 24,2 евро в ЕС и 29,3 евро в еврозоната. В сравнение с 2008 г. разходите за труд на час през 2012 г. са се увеличили с 10,9% в ЕС и с 11,8% в еврозоната. Както в ЕС, така и в еврозоната разходите за труд на час през 2012 г. са били най-ниски в сектора на хранително-вкусовата промишленост – 14,4 евро в ЕС и 16,9 евро в еврозоната. Най-високи са били в сектора на финансовите и застрахователните дейности с 41,2 евро в ЕС и 48,5 евро в еврозоната.

В промишлеността най-високи средни разходи за труд на час са регистрирани в Белгия с 42 евро, Швеция с 41,4 евро и Дания с 40,6 евро, а най-ниски са били в България с 2,8 евро, Румъния с 3,7 евро и Латвия и Литва с по 5,5 евро. Средните разходи за труд на час в промишлеността през 2012 г. са били 24,7 евро в ЕС и 31,2 евро в еврозоната. Разходите за труд в България са били най-ниски и в сектора на строителството с 3 евро на час, търговията на едро и дребно с 3,1 евро, хранително-вкусовата промишленост с 2,2 евро, финансовата и застрахователната дейност с 6,3 евро, научната и техническата дейност с 5,5 евро, образованието с 3,5 евро и здравеопазването и социалните дейности също с 3,5 евро.

Във всички страни членки най-високи разходи за труд на час през 2012 г. са регистрирани в сектора на финансовите и застрахователните дейности, а най-ниски в хранително-вкусовата промишленост. Във финансовия сектор разходите за труд на час са били най-малко с 50% над средното национално равнище във всички страни членки, с изключение на Финландия (+34%), Ирландия (+43%), Хърватия (+45%) и Словения (+48%). Разходите за труд на час във финансовия и застрахователния сектор са били поне два пъти по-високи от средното национално равнище в Португалия (+167%), Румъния (+136%), Латвия (+113%), Унгария (+110%) и Кипър (+106%).

В същото време разходите за труд на час са били най-малко с 25% по-ниски от средното национално равнище в сектора на хранително-вкусовата промишленост спрямо средното национално равнище с изключение на Хърватия (-18%) и Словения (-23%).

Спрямо 2008 г. разходите за труд на час, изразени в национални валути, са се увеличили във всички страни членки на ЕС, с изключение на Литва, където са останали непроменени. В еврозоната най-голямо увеличени е регистрирано в Словакия с 21,4%, Финландия с 15,8%, Белгия с 15,7% , Австрия с 12,6% и Холандия с 10,3%. Най-малко е увеличението в Кипър 0,4% и Латвия 0,5%.

За целия ЕС най-голямо увеличение в периода между 2008 и 2012 г. е регистрирано в България с 33,7%, в Полша 22,5% и в Румъния с 19,3%. Най-малко е било увеличението във Великобритания с 5,4%.

Разходите за труд се състоят от надница или заплата, които съставляват 76% от общите разходи за труд през 2012 г., и разходи, които не са свързани със заплатата (24%), като социалните осигуровки, плащани от работодателите. Приносът на надниците и заплатите за растежа на разходите за труд е бил 8,2 процентни пункта в ЕС и 9,1 процентни пункта в еврозоната.

Най-високият принос на надниците за растежа на разходите за час труд в периода 2008-2012 г. е регистриран в България с 31,1% и Полша със 17,7%. Най-малък принос е регистриран в Литва -0,1%, Кипър -0,6% и Латвия -0,7%. Приносът на компонента, който не е свързан със заплатата – главно социалните осигуровки, плащани от работодателя, е бил +2,7% в ЕС и еврозоната.

През 2012 г. служителите на пълно работно време са работили средно 1750 часа на година в ЕС и 1661 часа в еврозоната. В страните членки на ЕС средният брой на изработените за годината часове варира от 1462 часа в Белгия, 1555 във Франция, 1565 в Италия и 1571 в Дания до 1850 часа в Румъния и 1961 часа в Малта. В България средният брой на изработените часове е 1723 часа през 2012 г. и те са намалели спрямо 2008 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст