ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕК ще бори данъчните измами с нови мерки

Европейска комисия

Страните членки ще обменят автоматично информация за данъчните си становища. Това е едно от изискванията в приетия днес пакет от мерки на Европейската комисия за прозрачност в данъчното облагане като част от амбициозната си програма за борба с избягването на данъци от предприятия и с вредната данъчна конкуренция в ЕС.

Комисията предлага да бъде определен строг график: на всеки три месеца националните данъчни органи ще трябва да изпращат кратък доклад до всички страни членки относно всички трансгранични данъчни становища, които са издали. След това страните членки ще могат да поискат по-подробна информация във връзка с конкретно становище.

Автоматичният обмен на информация относно данъчните становища ще даде възможност на страните членки да открият някои неправомерни данъчни практики на предприятия и да предприемат необходимите действия във връзка с тях. Освен това този обмен би следвало да насърчи и по-ефективната данъчна конкуренция, тъй като данъчните органи ще са по-малко склонни да предлагат избирателно данъчно третиране на компании, след като са наясно, че тяхната дейност подлежи на проверка от страна на партньорите им.

Приетият днес пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане има за цел да гарантира, че страните членки разполагат с нужната информация, за да защитават данъчната си основа и да вземат ефективни мерки срещу компании, които се опитват да избегнат плащането на дължимите данъци.

Смята се, че избягването на данъци от предприятия лишава бюджетите на страните от ЕС от милиарди евро годишно. То също така подкопава справедливото поделяне на бремето между данъкоплатците и лоялната конкуренция между предприятията. Компаниите разчитат на сложността на данъчните правила и на липсата на сътрудничество между страните членки, за да прехвърлят печалби и да свеждат до минимум данъците, които плащат. Затова повишаването на прозрачността и сътрудничеството е изключително важно в борбата срещу агресивното данъчно планиране и неправомерните данъчни практики.

"Всеки трябва да си плаща данъците. Това важи за мултинационалните компании, както и за всеки друг. Благодарение на днешното предложение относно автоматичния обмен на информация данъчните органи ще могат по-ефективно да откриват пропуските или дублирането по отношение на данъците между страните членки. През следващите месеци ще предложим конкретни мерки срещу такива пропуски или припокривания. Поели сме ангажимент да подкрепим обещанията си с реални, надеждни и справедливи действия“, заяви заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис.

"Толерантността към предприятията, които избягват плащането на дължимите данъци, и към режимите, които им позволяват да правят това, е изчерпана. Трябва да възстановим връзката между мястото, където компаниите наистина реализират печалбите си, и мястото, където те са данъчно облагани. За целта страните членки трябва да са по-открити и да работят заедно. Това е и целта на представения днес пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане", коментира комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

В момента страните от ЕС обменят много малко информация за данъчните си становища. Държавите членки сами преценяват дали дадено данъчно становище може да бъде от значение за друга страна от ЕС. В резултат на това страните членки често не са наясно какви данъчни
становища, които могат да засегнат техните данъчни основи, са издадени в другите държави от ЕС. Липсата на прозрачност относно данъчните становища се използва от някои компании, за да намаляват изкуствено данъчните си задължения.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст