Парламентът одобри назначаването на временен синдик в КТБ

Парламент Менда Стоянова Герб

Временен синдик влиза в КТБ, решиха  депутатите, които приеха и на второ четене извънредните поправки в Закона за банковата несъстоятелност. Това стана без гласове против и с четирима „въздържал се“.

Промените бяха поискани от премиера Бойко Борисов миналата седмица от парламентарната трибуна. След като съдът отказа да назначи временен синдик, депутатите промениха по спешност закона.

Според Николай Александров от "Атака" прозрачност за действията в КТБ няма да бъде постигната. Депутатът подчерта, че управляващите сами са решили, че временните синдици трябва да бъдат двама.

"Ако смятате, че прозрачност е това да се разбираме помежду си и зависи от изказването на някой от част от управляващото мнозинство колко ще бъдат синдиците, това не е прозрачност. Това е просто заместване на едни модели с други модели и колегите отдясно, където викаха "Кой", да продължават да си викат "Кой", каза при дебатите Александров.

Временният синдик ще се назначава от съда по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете и ще се отчита пред министъра на финансите. Временният синдик ще има правомощия да представлява банката с отнетия лиценз и с неговото назначаване се прекратяват правомощията на квесторите. Негово задължение ще е да управлява текущите дела на банката и да опазва, попълва и управлява имуществото й.

Той ще получава, съхранява и води търговските книги и търговската кореспонденция на банката, както и ще може да "издирва и уточнява имуществото на банката". Временният синдик ще може да прави искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна, да завежда от нейно име дела, както и да събира парични вземания на банката.

Със съгласието или по предложение на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, временният синдик ще може да възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване на активи. Те ще могат да препоръчват на временния синдик действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона. На практика това е текстът, който отваря възможност за международен одит върху парите от КТБ и при бъдещи подобни случаи.

Временният синдик ще се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, по които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото или извършването на други разноски. В промените е записано също така, че синдикът, временният синдик или Фондът за гарантиране на влоговете могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за връщане на получено имущество с произход от банката срещу всяко трето лице, ако то не е изпълнило насрещна престация или тя е на значително по-ниска стойност от полученото, както и ако полученото е под формата на парична или непарична вноска в капитала му.

На практика временните синдици ще могат да преразглеждат и подлагат под съмнение състояли се вече разпоредителни сделки с активи на банката, като предявяват искове за отмяната на сделки, когато те са в нарушение на закона или нарушават масата на несъстоятелността на банката.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст