Преодолян е кадровият проблем в Районен съд – Варна

Съд Варна

Кадровият проблем в Районен съд – Варна тази година беше преодолян. При 52 броя съдии по щат, при нас работят 45 за разлика от минали години, когато реално на работа бяха не повече от 30. Новоназначените съдии са пет. Това заяви днес председателят на съда Ерна Якова, окято освен това допълни, че в съда през 2014 г. са постъпили нови 5 955 наказателни дела, 16 552 граждански и 2 586 изпълнителни дела, или общо 25 083. Спрямо предходните години има минимално намаление в постъпленията по всички видове дела. Същевременно щатът за съдии бе увеличен и към края на 2014 г. бяха разкрити 45 съдебни състава, от които 19 в наказателно отделение и 26 в гражданско отделение.

„При традиционно високи темпове на работа и значителна натовареност на съдиите от Районен съд – Варна в сравнение с другите първоинстанционни съдилища в апелативния район и в цялата страна, преодоляването на хроничния кадрови проблем и минималния спад в постъпленията, повлияха за подобряване на срочното приключване на дела”, посочи още Ерна Якова. Общо за отчетния период свършените в тримесечен срок наказателни и граждански дела в процентно изражение са 79% от всички свършени дела. За сравнение този показател през 2013 г. и 2012 г. е бил 75%, което показва не само устойчиво поддържан висок ръст на приключваните в кратки срокове дела, но и подобрение с 4 %.

Относително стабилни остават постъпленията от дела в Съдебно-изпълнителната служба. Сега новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са с около 250 по-малко спрямо предходния период. Събраните суми от длъжници през 2014 г. са в размер на над 7 милиона лева. Отделно, внесените държавни такси са за близо половин млн. лв.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст