Опонентите контраатакуват

негенцова

Подкрепяме изцяло внесения от група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и вярваме, че при сериозната и професионална дискусия по разпоредбите му, която ще се проведе в Народното събрание, ще се очертае волята на вносителите. Това заяви в нарочно становище до Народното събрание Висшият адвокатски съвет в четвъртък (19 март).

Становището всъщност представлява отговор на част от възраженията, направени от осем съсловни и синдикални организации в тяхна съвместна декларация, разпространена няколко дни по-рано. С него те отхвърлят всички обвинения в "монополизиране" на юридическата дейност, пояснява се защо се предлага адвокатурата да получи и правомощия, предоставени сега единствено на нотариусите. И се дава отговор защо според адвокатите е наложително да се въведат глоби за тези, които извършват адвокатска дейност, без да са вписани в адвокатските регистри. Освен това Висшият адвокатски съвет изразява готовност да обсъди всички спорни моменти с опонентите си, но "в периода между първо и второ четене на внесения в Народното събрание законопроект". С други думи, в адвокатурата никой не мисли за оттегляне на проекта.

Всъщност основният "отпор" на адвокатите е съсредоточен върху четири основни обвинения. Първото е, че новото определение за това що е адвокатска дейност  ще доведе до оскъпяване на услугите за бизнеса и ще засегне неблагоприятно цели професионални общности – счетоводители, брокери на имоти, юрисконсулти и други. Вторият спорен момент е дали е правилно да се разширява  сега съществуващата възможност адвокатите да правят заверки на документи и доколко това ще бъде опасно за гражданския оборот. На следващо място са опасенията, че даването на достъп до националните бази данни за населението и тези на МВР за всички адвокати, включително и на тези от ЕС, застрашава както сигурността на гражданите, така и националната сигурност. И на последно място – може ли адвокатурата изобщо да налага глоби за тези, които дръзнат да извършват юридическа дейност, без да са адвокати.

Становището на адвокатурата е категорично, че проблеми по всички тези точки всъщност няма. "Предлаганото изменение в Закона за адвокатурата не следва да се тълкува като ограничаващо предоставянето на правни консултации, изготвянето на книжа, извършването на справки, изпълнението на завещания и управление и пазене на имущество от други лица, различни от адвокатите, освен ако такава забрана не е установена от друг закон, каквато например се съдържа в Закона за съдебната власт по отношение на съдиите, прокурорите и следователите…", декларира в становището си Висшият адвокатски съвет. И пояснява, че според новата редакция на закона упражняването на адвокатската професия ще е дейност, възлагана от клиент. И че разширяването на дейностите, включени в адвокатската професия, се налага от многообразието на извършваните от адвокатите правни услуги.

От друга страна обаче, по-нататък се казва, че "е необходима правна уредба, която да ограничи зачестилите случаи на извършване или предлагане на услуги, влизащи реално в обхвата на адвокатската дейност от лица без право да упражняват адвокатска професия и без да са надлежно вписани в адвокатските регистри". И се настоява, че няма пречка председателите на адвокатските колегии да налагат санкции за нарушения на Закона за адвокатурата. Още повече че подобни прецеденти у нас вече има – глоби налагат и други съсловни организации, като Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. "Такъв е редът и по Закона за енергетиката, според който актосъставителите и наказващите органи са служители в частно търговско дружество, каквото е всяко електроразпределително предприятие", подчертават още от Висшия адвокатски съвет.

Що се отнася до предложението да се даде правомощие и на адвокатите да заверяват някои видове документи – то се обяснява с мотива, че това се прави с оглед "максимално доближаване до гражданите на често налагащите им се нотариални действия, които не подлежат на вписване".

Населените места в България са 5302, от които градове са само 257. Сега действащият Закон за нотариусите предвижда по един от тях да е на разположение на всеки 10 хиляди български граждани – ще рече 600 нотариуси за цяла България. И тези 600 нотариуси работят само в 113 населени места. Тази диспропорция е накарала законодателя да предостави право заверки върху определен вид документи да правят и съдиите по вписванията – там, където има съдилища, или  кметовете и заместниците им. А отделно право да заверяват документи имат и капитаните на кораби и консулите в чужбина, поясняват адвокатите в становището си.

Висшият адвокатски съвет е категоричен, че "стабилността и сигурността в гражданския оборот се гарантират от държавата чрез утвърдените от нея правила, а не от лицата, които изпълняват тези правила". И пояснява, че всъщност възможност за достъп до националните бази данни за населението в МРРБ и МВР в момента е даден и на други лица, които не са служители на двете министерства – явно като аргумент, че няма пречка такъв достъп да се даде и на адвокатурата.

В документа обстойно е пояснено и защо е необходимо да се завишат изискванията да се упражнява адвокатската професия – "за функционирането на добро правосъдие е необходимо адвокатската защита да бъде осъществявана от висококвалифицирани специалисти", декларират от ВАдС. А това може да стане само чрез единен, централизиран изпит – така, както се влиза в съда или в прокуратурата. "Този подход е оправдан както за органите на съдебната власт, така и за адвокатурата – по този начин в редиците на участниците в правораздавателната система ще влязат най-добре подготвените специалисти, отговарящи на завишените критерии и очаквания при осъществяване на защитата на законните права и интереси на гражданите и юридическите лица".

Становището на ВАдС излезе почти едновременно с новината, че в края на седмицата се очаква да бъде проведена обща среща между различните юридически гилдии и неправителствените организации, които са против проекта за изменение в Закона за адвокатурата. Дали отделните съсловия ще успеят да спогодят интересите си и да стигнат до примирие все още е твърде рано да се предвиди. Но вече става все по-очевидно, че героичните пози няма да са от полза за никого.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст