“Златен” ли е адвокатският закон?

Депутати

"Законопроектът за изменение в Закона за адвокатурата е от категорията "златни законопроекти" – такива, които са лобистки, без обществена необходимост от тях и са насочени единствено към удовлетворяването на частни, корпоративни интереси". Освен това той противоречи на конституцията и на действащото в момента законодателство и затова трябва да бъде оттеглен.

Това поискаха осем организации в съвместна декларация, изпратена до Народното събрание, до министър-председателя Бойко Борисов, до правосъдното министерство, до ВСС, до омбудсмана, до комисиите за защита на личните данни и предотвратяване на конфликт на интереси и до Съюза на юристите в България. Декларацията е подписана не само от нотариусите, юрисконсултите и счетоводните предприятия, които вече публично обявиха несъгласието си с някои от основните предложения за промени в закона – към тяхното отрицателно становище вече се присъединяват официално и Камарата на частните съдебни изпълнители, КТ "Подкрепа" и няколко сдружения на брокери на недвижими имоти и фирми за услуги в сферата на недвижимите имоти, които също се оказаха засегнати от проекта.

Да припомним, че законопроектът бе внесен в Народното събрание преди малко повече от месец. Но всъщност се дискутира в адвокатските колегии в страната от две години. Най-спорните изменения са свързани с въпросите какво ще се смята занапред за "адвокатска дейност", как ще се санкционират тези, които я вършат, без да са вписани като адвокати, и дали е нужно  защитниците да имат достъп до националните бази с данни за населението и да извършват заверки на отделни видове документи. 

Срещу тези разпоредби вече скочиха няколко професионални общности, чиято дейност бе пряко засегната от проекта, и обявиха, че всъщност става дума за своеобразно "монополизиране" на юридическите услуги от адвокатурата. Не бе прието и адвокатите да имат достъп до държавните бази данни на МРРБ и МВР, за което се твърди, че може да застраши дори националната сигурност, защото на практика ще представлява достъп на неограничен брой адвокати не само от България, но и от ЕС до тази информация, а контролът на държавата ще се окаже практически невъзможен. А ако евентуално бъде разрешено на адвокатите да официализират разни видове документи, това не само ще противоречи на конституцията и на още куп закони, но и би създало предпоставки за злоупотреби и несигурност, предупреждават осемте организации в декларацията си.

Всички тези аргументи бяха преповторени и в общата декларация на осемте организации, заедно с единодушното им становище, че предложението адвокатските съвети да налагат санкции  противоречи на Закона за административните нарушения и наказания, защото оторизира една организация на свободната професия "адвокат" да налага глоби в частен интерес.

Няма належаща обществена необходимост от предложените промени, те не целят задоволяване на обществени потребности. Промените ще доведат до допълнителни разходи за бизнеса и гражданите, а така също и за бюджетния сектор. А от друга страна, излагат на риск приходната част на бюджета заради въздействието му върху ред други професии, категорични са опонентите на закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст