Армията на санитарен финансов минимум със 117 лв. годишно на човек от населението

Левове

Над 90 % от бюджета на МО отива за фонд „Работна заплата", каза депутатът Илиян Тодоров от "Атака". "Бангладеш разполага с 45 изтребителя, по негови данни, Етиопия – с 24, Конго – с  6. Ние разполагаме само с два", каза Тодоров.

Депутатите приеха доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на България през 2014 г., внесен от Министерския съвет на 30.03.2015 г. Особено внимание в него е отделено на политиката на прозрачност, отчетност, ефективно управление и на борбата с корупционните практики. В доклада подробно е разработена частта по състоянието на ресурсното осигуряване на Въоръжените сили. Заявено е, че България и въоръжените и сили са изправени пред предизвикателството с наличните, критично недостигащи финансови ресурси, да търсят нови пътища за изпълнение на възложените им мисии и задачи.

Намирането на оптимален баланс между планираните способности и наличните ресурси доминира в изготвянето на бюджета на Министерството на отбраната, който в доклада се определя като крайно недостатъчен.

Изнесените подробни сравнителни данни за последните години показват, че разходите за отбрана в процентно отношение към Брутния вътрешен продукт нареждат страната сред последните държави в НАТО. В абсолютна стойност те са само 117 лв. (60 евро) годишно на глава от населението, което е над пет пъти по-малко от средните стойности измежду съюзниците, а като цяло – десет пъти по-малко от това в Гърция.

През 2014 г. военният бюджет е позволил за модернизация да бъде отделен 1,38 % от него, като същия процент, съгласно тригодишната финансова рамка, през 2017 г. ще бъде сведен до 1,12 %, което е недопустимо.

В доклада подробно са описани основните дейности по трите мисии на ВС и степента на изпълнение на десетте основни програми със съпътстващите ги проблеми. Направен е анализ на подготовката на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Флота, на основата на изпълнените 236 от различен мащаб национални и 71 международни учения.

Успешно са сертифицирани от органите на НАТО две батальонни бойни групи, а 26 формирования от декларираните сили са изпълнили критериите по „Цели на способности" на НАТО.

В мотивите на Министерски съвет към предложения проект за решение на Народното събрание справедливо е посочено, че тяхното сертифициране е извършено с редица условности и ограничения в оперативната им съвместимост и готовност за бойно използване. В изпълнение на мисията на ВС „Подкрепа на международния мир и сигурност" през 2014 г. БА е участвала в 12 операции по поддържане на мира зад граница с 1043 офицери, сержанти, войници и цивилни служители.

Значителен е приносът на 95 формирования на БА, поддържали постоянна готовност и провели 167 оперативно-тактически акции по спасяване и евакуация на хора и материални ценности при наводнения в страната, гасене на пожари, обезвреждане на боеприпаси, прочистване на терени и медицинска евакуация. В посочените дейности са участвали 1771 военнослужещи и 443 единици военна техника.

Оказана е и значителна помощ на държавните органи за овладяване на засиления миграционен натиск.

Бившият военен министър в кабинета „Орешарски" Ангел Найденов акцентира върху критичното състояние на въоръжението и военната техника, които са на въоръжение в българската армия. Става въпрос за хронично недофинансиране на трите вида въоръжени сили, предупреди той.

Българската армия е на санитарния минимум откъм численост, според Ангел Найденов. 200 милиона лева годишно, по мнението му, са нужни за модернизация на армията до 2020.

Ще подкрепим доклада за състоянието на въоръжените сили с болка, изтъкна и Янко Янков от ДПС. Според него докладът не бил достатъчно критичен, а на места дори бил оптимистичен. По думите на Янков нямало консенсус в сферата сред политическите сили. Всеки, който идваше на власт, разработваше самостоятелна програма за модернизация, подчерта депутатът от ДПС. Янко Янков е категоричен, че техниката в армията в много случаи застрашава живота на военните ни. В много случаи имаме нужда не от модернизация, а от реанимация, заяви депутатът. Военно-промишленият ни комплекс пък бил пълна трагедия.

Според Валентин Радев от ГЕРБ отчасти докладът е противоречив. Състоянието на отбраната е такова, каквото и на държавата и ние не можем да избягаме от това, подчерта той. 15 години, по думите му, сме плащали много за отбрана, но вложенията не са довели до подобряване на способност. Когато икономиката работи, тогава ще има и повече пари за отбрана, смята той. Депутатът от ГЕРБ също подкрепя повечето пари за сектора, но когато имало средства.

След дебатите докладът бе гласуван с 98 „за" и 8 против.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст