ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обсъждат намаляване на разходите за “зелена енергия”

ВЕИ

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.

Съгласно промените в Закона за енергетиката от 6 март 2015 г. министрите на енергетиката, на икономиката и на финансите издават съвместна наредба, която да регламентира намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големите индустриални потребители.

Наредбата по Закона за енергетиката се издава в шест месечен срок от влизането в сила на закона при спазване на изискванията за държавните помощи, т.е. необходимо е да влезе в сила, най-късно до 6 септември 2015 г.

Проектът на Наредба е изработен съгласно насоките за помощта за околната среда и енергетиката за периода 2014 – 2020 г. на ЕК. Съвместната работна група е разгледала и обсъдила опита на Германия, Румъния и Австрия по прилагането на насоките относно държавната помощ за опазване на околна среда и за енергетика.

Наредбата опростява правилата за предоставяне на помощ за сектори, изложени на риск поради разходите, произтичащи от финансирането на подкрепата за енергията от възобновяеми източници. Помощта се изразява под формата на намаляване или освобождаване от тежестта на разходите за изкупуване на енергия от възобновяеми източници от големи индустриални потребители.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст