Играчите търсят рецепта за промени

През второто тримесечие на 2013 г. всички индекси на "БФБ-София" отбелязаха повишение

Гено Тонев

Портфолио мениджър

УД "Юг Маркет фонд мениджмънт" АД

 

Борсовата търговия през седмицата не бе от най-запомнящите се. Трудно е да се отличи дори една емисия от акции, която да привлече вниманието на инвеститорите за повече от няколко минути. Емоциите около поредния епизод на сагата Гърция бяха като че ли единствените възможни катализатори на повече активност, но нито еуфорията от началото на седмицата, нито последвалото разочарование успяха да впечатлят местните играчи. С едно-единствено изключение – BGTR30, индексите на "БФБ-София" останаха без промяна за последните пет сесии. А обемите на търговия рязко се приближиха до санитарния минимум.

Встрани от общата тенденция е само широкият и равнопретеглен BGTR30 – седмичното му повишение от 4.55% се дължеше на ръста с над 45% в цената на "Енемона", както и на увеличението с 20.8% при "Сила холдинг", с 10.7% при "БФБ-София" АД, с 5.83% при "Доверие обединен холдинг" и с 4.7 на сто при "Еврохолд България". Положителният ефект, който се прояви при тези компании, бе доста ограничен при другите индекси – отчасти заради правилата им за членство и заради относителните тегла на отделните им компоненти. Дори и там, където можеше да се очаква някакъв ефект, той бе изцяло неутрализиран от резките понижения при "Индустриален капитал холдинг" (3.355-3.60 лв.), "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ (0.449-0.46 лв.) и "Стара планина холд" (4.20-4.25 лв.).

Като изключим моментните емоции около споменатите дружества, останалата част от търговията бе почти незабележима. С малки обеми и с почти непроменени цени се търгуваха книжата на повечето сини чипове, като по-големи изменения, макар и краткотрайни, регистрираха акциите на "Софарма" (3.06-3.13 лв.), "Неохим" (41-44 лв.), "Химимпорт" (1.563-1.62 лв.), Централна кооперативна банка (0.986-1.02 лв.), "Индустриален холдинг България" (0.95-1.035 лв.) и "М+С хидравлик" (4.991-5.01 лв.).

Естествено, при липсата на новини (или по-скоро на чувствителност към каквито и да е новини) основната част от вниманието на инвеститорите остава насочена към акциите, носещи дивидентна доходност. Така книжата на "Адванс Терафонд" АДСИЦ продължават да се търгуват сравнително активно дори и след като акциите на дружеството не носят вече право за получаване на гласувания през тази година дивидент. Котировката им се понижи точно с размера му и повечето сделки се сключват на цени около 2.15-2.16 лв. за акция.

Другият традиционен лидер по разпределяне на дивиденти – "Софарма имоти" АДСИЦ, чиито акционери преди две седмици гласуваха за изплащането на близо 27 ст. на дял, продължава да се радва на стабилен интерес и цената вече надхвърля емисионната стойност на предвидените за издаване нови акции, а именно 3.90 лева.

Привилегированите акции на "София комерс заложни къщи" също отчетоха седмичен ръст. Но търговията с тях е традиционно слаба поради малкия брой на емитираните книжа и профила на техните основни притежатели. Цената на един брой, даващ право на дивидент от 75 ст., вече надхвърли 6 лв. и в ранната петъчна търговия сделки се сключваха на ниво от 6.19 лева.

В краткосрочен план потенциални катализатори на повече активност могат да се окажат  предварителните финансови отчети за второто тримесечие на годината. Тяхната поява се очаква в края на следващия месец, а дотогава не остава много време. В средносрочен план обаче от изключителна важност за пазара ни могат да се окажат публикуваните от Комисия за финансов надзор проектопромени в някои текстове на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Най-спорната част от тях касае отпадането на задължение за публичните дружества да публикуват финансови отчети на всеки три месеца. С новите разпоредби отчети ще се предоставят на шестмесечие и в края на годината, противно на всички добри практики за корпоративно управление по света. Независимо че някои публични дружества, сигурен съм, ще продължат да публикуват тримесечни и дори месечни данни, отстъплението на местния регулатор от досегашната политика не може да се нарече оправдано, още по-малко разумно, на фона на все по-избледняващото ни име на световната инвестиционна карта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст