Инвеститорите удържаха на “мечите” набези

БФБ сграда

Търговията на БФБ-София продължи да се движи и в началото на месец юли в тесни граници и при относително ниски обеми. Най-старият, тесен и представителен борсов индекс SOFIX се консолидираше около нивото от 482 пункта, с минимални отклонения и в двете възможни посоки. Добре е да споменем, че за вече изминалият месец юни индексът на "сините чипове" отбеляза ръст от близо половин процент, с което намали, макар и минимално, загубите от началото на годината. Разбира се, това, макар и символично покачване, може да се приеме за успех, ако се отчете развитието на ситуацията в съседна Гърция и пораженията, които банковата "ваканция" там ще имат върху икономиката и финансовата система на страната. Инвеститорите в български ценни книжа демонстрираха завидно самочувствие и каменно хладнокръвие на фона на повсеместните "мечи набези" и значителни отстъпления на другите международни капиталови пазари.

Сред най-търгуваните публични компании през седмицата беше Монбат. Монтанският производител на стартерни батерии се търгуваше около 8.20 лв. за дял, или с около 1% надолу на седмична база, при разменен обем от близо 200 хил. акции. Сред по-ликвидните български компании отново се нареди и "Адванс терафонд АДСИЦ". Компанията, която е лидер сред дружествата със специална инвестиционна цел, инвестиращи в земеделска земя,  консолидираше около новите, по-ниски "след дивидентни" нива от около 2.16 лв. за дял. Сходни процеси наблюдавахме и при "Химимпорт". Търговията с акциите на "флагмана" се движеше в относително тесните граници между 1.53-1.61 лв. за дял, с леко позитивна тенденция.

Като цяло инвестиционен интерес привлякоха и по-ликвидните български публични банки. Напук на гръцката криза акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) поскъпнаха с близо 2% до около 2.48 лв. за дял. Твърдо около ключовото, номинално ниво от 1 лв. за дял се разменяха акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) при ниски дори за летния отпускарски сезон изтъргувани обеми.

Въпреки отчетената печалба за 2014 г. "Енемона" АД няма да разпредели дивидент по привилегориваните си акции, а реализираните 140 566.96 лв. ще отидат за покриване на загуба от дейността за 2011 г., показват материалите към свиканото за 17 юни общо събрание на акционерите (ОСА). Подобна новина няма как да окрили и бездруго изтерзаните акционери на инженерната компания, като пазарната реакция беше повече от ясна. Обикновените акции на "Енемона" загубиха 15% от стойността си до около 0.25 лв. за дял, а привилегированите "само" 13% до абсолютно същата стойност. Сред безспорните шампиони по поскъпване на БФБ-София през изминалата седмица се наредиха книжата на "Энергоремонт холдинг" и "Инвестор.бг.". Книжата на холдинга прибавиха крупните 43% върху стойността си до 2.40 лв. за дял. Акциите на медийната компания поскъпнаха само за седмица със завидните 30% до 11.45 лева. "Софарма Трейдинг" оповести 22% спад на брутната печалба на годишна база до 877 хил. лв. през май 2015 година. Продажбите на стоки през месеца са за 47.2 млн. лв., което е със 7% повече спрямо година по-рано. Акумулираната брутна печалба от началото на годината е 5.895 млн. лв., което е ръст на годишна база, макар и минимален, от 0.26 процента. Общите продажби на стоки за петмесечието възлизат на 247.1 млн. лв., което е повишение от 5% на годишна база. Книжата на "Софарма трейдинг" реагираха негативно на данните и загубиха 4% от стойността си до 5.37лв. за дял. В рубриката "две на ум" през седмицата попада дружеството "Нео Лондон Капитал" АД, което планира да набере до 40 млн. лв. през борсата, с които да инвестира в четири жилищни проекта в столицата на Великобритания – Лондон. Дружеството смята да  финансира до 80% от необходимите инвестиционни разходи по изпълнението на проектите чрез привлечени средства и да разпределя до 90% от нетната си печалба като дивидент.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст