Калин Христов е спестовникът в УС на БНБ

Парламент Временна анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата

Подуправителят на БНБ, отговарящ за управление "Емисионно", Калин Христов, е най-големият спестовник сред колегите си от управителния съвет. Това показват декларациите за имущественото и финансовото състояние на членовете на УС на БНБ  за 2014-а, качени в публичния регистър на Сметната палата. В него Христов фигурира с депозит в размер на 132 838 лв., декларирани за 2014 година. Вярно е, че година по-рано началникът на управление "Емисионно" е разполагал с много повече пари по сметки и депозити – около 370 хил. лева. Но трябва да се има предвид, че пак според декларацията му пред Сметната палата той е имал жилищен кредит от "Банка ДСК" за 284 573 лева. Публичните данни от палатата навеждат на мисълта, че с този кредит Христов е финансирал закупуването на жилище в София на  стойност 450 хил. лв., което е обявено в декларацията му. По всичко личи, че през 2014-а общият размер на депозита на подуправителя е намалял, защото с част от парите е погасил въпросния кредит, тъй като той вече не фигурира в декларираните данни за имотното и финансовото му състояние.

На фона на спестяванията на шефа на управление "Емисионно" семейството на управителя на БНБ Иван Искров и на съпругата му Гинка е заделило доста по-малко средства през годината. Според декларацията за 2014-а двамата притежават депозити общо за около 62.2 хил.  лева. Трябва обаче да се отбележи, че в сравнение с доходите от 2013-а тази сума е нараснала почти двойно. Що се отнася до имоти и автомобили – в декларациите на управителя за 2014-а и 2013-а не е посочено семейството му да притежава такива.

Според публичните данни на Сметната палата другият подуправител – Димитър Костов, който ръководи управление "Банково", през 2014-а е декларирал, че заедно със съпругата си Елка притежават депозити за общо около 77.5 хил. лева. Семейството на подуправителя обаче демонстрира предпочитания към схемите за допълнително пенсионно осигуряване – в тях е вложило около 116 хил. лева.

Що се отнася до третия подуправител – Цветан Гунев, който отговаряше за управление "Банков надзор", декларация за имущественото и финансовото му състояние за 2014-а липсва. По всяка вероятно причината е, че тези декларации се подават в началото на 2015-а, но от средата на 2014-а Гунев бе в принудителна отпуска, а през януари 2015-а, а Народното събрание го освободи от заеманата от него длъжност. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст