МВФ: Ще се наложи ново опрощаване на гръцки дълг

мвф

Гърция ще се нуждае от допълнително финансиране от страна на Европейския съюз и от нови мерки за облекчаване на дълга с цел постигане на неговата устойчивост и за да се изпълнят заложените за 2020 година дългови цели, смята Международният валутен фонд.

В свой годишен доклад "Оценка на устойчивостта на дълга", публикуван в четвъртък вечерта, Фондът също така сложи на масата и въпроса за така нареченото "Участие на официалния сектор" в облекчаване на дълга и каза, че липсата на прилагане на гръцката програма е направила досегашните прогнози за дълга силно уязвими.

Докладът на МВФ беше изготвен преди затварянето на гръцките банки от началото на седмицата и е с дата 26-и юни. Въпреки че докладът не е получил одобрението на Изпълнителен съвет на МВФ, той заключава, че Гърция се нуждае от значително допълнително финансиране, което би довело до по-устойчива динамика на дълга.

За да се гарантира, че дългът ще бъде устойчив с висока степен на вероятност, гръцките политики ще трябва да се върнат на желания път, но също така падежите на съществуващите европейски заеми ще трябва да бъде разширени значително във времето и новото европейско финансиране, което да отговори на финансовите нужди на Гърция през следващите години ще трябва да се предостави при сходни условия на отстъпки, се посочва в последния доклад на МВФ.

Фондът също така твърди, че всяко едно бъдещо споразумение, включващо по-меки реформи като по-ниски първични излишъци, по-слаби структурни реформи или по-ниски от очакваното приходи от приватизация ще направи "наложително" ново подстригване на гръцкия дълг (трета обезценка на дълга и то от страна на официалните европейски кредитори на страната).

Според прогнозите в последния доклад на МВФ, Гърция ще се нуждае от ново финансиране за 50 млрд. евро между октомври 2015-а и декември 2018-а година, което да доведе до стабилизация на дълга около 150% от БВП на страната през 2020-а и към 140% от БВП през 2022-а година. Тези нови прогнозите на МВФ са значително по-високи от официалните цели, заложените в предходните две спасителни програми за Гърция (договорени през ноември 2012-а), според които дългът трябваше да се свие до 124% от БВП през 2020 година и до 110% от БВП през 2022-а година.

Официалните прогнози, според доклада, включват постигането на средносрочни първични бюджетни излишъци от над 4% от БВП, както и непоколебимо и навременно изпълнение на необходимите структурни и финансови реформи, за да са постигне високо темпо на икономически растеж и да се осъществят заложените приватизационни проекти. Според МВФ обаче, дори и в този случай рисковете за устойчивост на дълга ще останат значително уязвими и по-специално с оглед на потенциални шокове, свързани с икономическия растеж и с първичния излишък.

Коментирайки преговорите между Гърция и нейните кредитори, които се проведоха през последните седмици (преди да бъдат прекъснати) и в които се предлага намаляване на първичния излишък до 1% от БВП през 2015-а, до 2% през 2016-а, до 3% през 2017-а и до 3,5% през 2018-а година, това ще добави допълнителни финансови нужди за около 13 млрд. евро или за 7% от БВП на страната в следващите три години, се твърди в доклада на МВФ.

Според Фонда е необходим и по-реалистичен подход към приходите от приватизация, тъй като през последните пет години са били събрани едва 3 млрд. евро при планирани приватизационни приходи за цели 23 млрд. евро между 2014-а и 2022-а година.

Като се има предвид значителното отслабване на икономическия растеж, неприлагането на всички договорени мерки, затегнатите условия за финансиране и държавните просрочия, следва да се добавят още 5 млрд. евро към едно бъдещо финансиране на Гърция за следващите три години, показва докладът на МВФ.

За да се постигне устойчивост на дълга ще е наложително страните от еврозоната да предоставят допълнителни средства за най-малко 36 млрд. евро при много изгодни условия (лихвени проценти, отговарящия на топ ААА кредитен рейтинг, по-дълъг матуритет на дълга, както и гратисен период за неговото плащане), за да покрият изцяло нуждите за финансиране до края на 2018-а година, в контекста на една трета спасителна програма на ЕС, посочва последният анализ на Фонда.

Дори и при такива отстъпки при евентуално ново финансиране до 2018-а година, дългът на Гърция ще остане много високо в продължение на десетилетия и силно уязвим за нови сътресения. Дори ако приемем, че ЕС е съгласна на подобно ново "евтино" финансиране до края на 2018-а година, съотношението на дълга към БВП се очаква да бъде около 150% през 2020-а и в близост до 140% през 2022-а година, прогнозира МВФ.

Като илюстрация, една възможност за възстановяване на устойчивостта на дълга ще бъде да се разшири гратисния период до 20 години и с 40 години периода на амортизация на съществуващите заеми от страна на ЕС, както и предоставяне на нови европейски официални заеми, за да покрият нуждите от финансиране най-малко до края на 2018-а година, се посочва в доклада.

Според МВФ, за да се изпълнят заложените през ноември 2012-а година дългови цели в средно и дългосрочен план, ще се наложи ново редуциране на гръцкия дълг, равняващо се на над 30% от БВП на страната.

МВФ настоява, че предвид несигурността при изпълнението на гръцката програма, ако гратисният периоди и падежите на съществуващите европейски заеми се удвоят във времето и ако е предвиденото ново финансиране за следващите няколко години стане при посочените по-горе изгодни условия, дългът на страната може да се счита за устойчиво с висока степен на вероятност.

В такъв случай, ще бъде необходимо ново подстригване (опростяване) на дълга, заедно с удължено изгодно бъдещо финансиране с фиксирани лихви, които да са заключени в настоящите нива, се казва в доклада на Фонда.

МВФ прогнозира, че при по-слаб реален икономически растеж на Гърция от едва около 1% и средносрочен първичен излишък под 2,5% от БВП, дългът на страната ще остане над 100% от БВП в следващите три десетилетия, дори ако има удължаване на падежите на досегашните отпуснати заеми и нови заеми при изгодни условия. При този най-лош сценарий МВФ прогнозира, че ще се наложи да бъде отписан (опростен) изцяло гръцки дълг за 53,1 млрд. евро.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст