Съдът определи 20 юни за дата на несъстоятелност на КТБ

ктб

Тричленен състав на Софийския апелативен съд /САС/ определи 20 юни 2014 година за началната дата на неплатежоспособност на Корпоративна търговска банка. С това съдът отменя предишното решение на Софийския градски съд за начална дата на неплатежоспособността да се смята 6 ноември 2014 година.

БНБ и Фондът за гарантиране на влоговете настояваха за начало на неплатежоспособността да се приеме 30 септември 2014 г., когато за първи път с одит е било констатирано, че КТБ е с отрицателен капитал.

САС обаче реши, че банката е изпаднала в несъстоятелност още от поставянето и под специален надзор.

Решението на САС не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в седем дневен срок

"Началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според приетото от съда материалноправно основание за откриване на производството по несъстоятелност и би следвало да бъде най-ранната дата, от която банката е изпаднала в състояние на неплатежоспособност и която безспорно предхожда по време датата на нейното установяване. Последната има значение единствено за възникване на задължението на БНБ да инициира процедура по отнемането на лиценза на банката. С оглед на това, според настоящия състав, началната дата на неплатежоспособност следва да се определи според най-ранния момент, в който са били налице предпоставките на чл.36 ал.2 т.2 от ЗКИ, а именно – спадането на капитала до отрицателна величина, като посоченият фактически състав към тази дата следва да е изразен като обективно, трайно и необратимо състояние на банката", е обяснението в решението на Софийския апелативен съд.

Датата, от която се смята, че банката е изпаднала в неплатежоспособност е важна, защото оттогава сделките за сключени цесии могат да бъдат атакувани. Ако сегашната дата бъде потвърдена, на практика всички цесии може да се окажат невалидни.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст