ВСС ще представи мрежа за обмен на информация относно ЕСПЧ и прилагането на Европейската конвенция за правата на човека

Висш съдебен съвет ВСС

Висшият съдебен съвет ще представи изградената мрежа за обмен на информация относно функционирането на Европейския съд за правата на човека и съдебната практика по прилагането на Европейската конвенция за правата на човека на кръгла маса в София. Събитието ще се проведе на 7 юли 2015 г. (вторник) от 09:30 часа в зала Роял 1 на София Хотел Балкан. Кръглата маса се провежда в изпълнение на Цел 2: Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и Цел 3: Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

По време на кръглата маса ще бъде представен опитът на 9 български съдии, изпратени на стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Те поставят основите на  мрежа за обмен на информация относно функционирането и практиката на ЕСПЧ, като българските им колеги ще могат да отправят своите въпроси до тях в рамките на изграден онлайн форум.

В рамките на четири панела участниците в кръглата маса ще разгледат теми, като:
•Производството по индивидуални жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) – от жалбата до решението по същество. Функции на българските магистрати, ангажирани в дейността на Регистратурата на ЕСПЧ;
•Принципът на субсидиарността и ролята на националния съдия като гарант за спазване на правата по Европейската конвенция за правата на човека;
•Някои актуални проблеми на българското законодателство и съдебна практика в светлината на практиката на ЕСПЧ;
•Представяне на форум за магистрати относно функционирането и практиката на ЕСПЧ.

За участие в събитието са поканени представители на съдебната и изпълнителната власт, адвокатурата и неправителствени организации.  Покани са отправени и до Христо Иванов – министър на правосъдието, Здравка Калайджиева – съдия в ЕСПЧ с мандат 2008 – 2015 г., и Константин Пенчев – Омбудсман на Република България.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст