ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ ще си сътрудничи с Комисията за надзор на одиторите

БНБ сграда

Българската народна банка (БНБ) и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) подписаха Меморандум за сътрудничество, съобщиха от централната банка.

Целта на меморандума е да подпомага взаимодействието, координацията и обмена на информация за поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.

Двете страни ще си сътрудничат по въпроси, свързани с:

– избор на регистрираните одитори, които извършват задължителен одит на банки, както и на лицата, участващи в изпълнение на тези одиторски ангажименти;

-качество на изпълнение на ангажиментите за независим финансов одит на банки и съответствието на извършените одити с професионалните, етичните, законовите и регулаторните изисквания;

-одити на финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Предвижда се обмен на информация и организиране на съвместни участия в работни срещи, обучения и дискусии при спазване изискванията за защита на информацията, представляваща банкова или професионална тайна по смисъла на ЗКИ или защитена по друг закон.

Новите правила и процедури за взаимодействието между БНБ и КПНРО представляват поредна стъпка в създаването на новата институционална рамка за оперативно сътрудничество между БНБ и други публични институции.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст