Евтините решения са безсмислени

Атанас Симеонов Вип секюрити

Атанас Симеонов е собственик и управител на VIP Security. Създадена през 1999 г., Компанията за услуги за сигурност достига до позицията на лидер в сектора с над 4500 служители.
От 2014 г. Атанас Симеонов е председател на Сдружението на фамилния бизнес, което работи за развитието и утвърждаването на семейния бизнес в България.

 

Г-н Симеонов, през последните месеци станахме свидетели на много събития, свързани със застрашената безопасност на гражданите по целия свят. Как всички те се отразяват на сигурността на бизнеса и в частност на банковата сигурност?

– Не искам да звуча песимистично, но засега прогнозата е, че светът ще продължи да бъде несигурен. Има редица глобални предизвикателства на тема сигурност, a самата банкова система – като част от критичната инфраструктура на глобално и местно ниво, често е апетит на "нездрави" помисли сред различни лица или групи.

Всяка една промяна в средата влияе и трябва да бъде взета под внимание. Затова е изключително важно банките да вземат мерки в посока готовност за управление на кризи, свързани със сигурността, по-различни от обичайните за всекидневието – масови безредици, военни действия, терористични атаки и т.н. Всички се надяваме тези неща да не се случват, но е най-добре да са взети превантивни мерки.

Основните предизвикателства пред банките в средносрочен план са свързани на първо място с кибератаки и защита от проблеми, свързани с информационната и онлайн сигурност на тяхната дейност. Защото колкото по-виртуална става банковата дейност, толкова по-актуална става тази тема.

Друг риск е свързан с персонала, тъй като през последните години в България средата, културата и дори ценностите се промениха. Наблюдаваме промяна в поведението на хората и това би могло да доведе до проблеми с тяхната лоялност в следващите години. Затова за мен е важно да му бъде обърнато внимание на топ мениджърско ниво и да се вземат системни стратегически мерки; служителите да се подбират по правилния начин, да се мотивират по правилния начин и да се управлява рискът, свързан с тях.

Трето сериозно предизвикателство са споменатите вече глобални рискове от гледна точка на геополитическата среда. България има уникално географско положение и неведнъж е била в центъра на важни събития. Без да се драматизира, е добре да се разсъждава по темата, да има подготвени специалисти и анализатори, на базата на чиито анализи и прогнози да се планират мерки.

Готови ли са българските банки да се справят с тези предизвикателства?

– Формално повечето от банките имат мобилизационни планове и щатни служители, отговарящи за това. Ако някой ден обаче има подобен казус, той изобщо няма да е формален.

Аз бих препоръчал нещата да станат по-прости, но реални – програми за обучение за начини за евакуация, за оказване на първа помощ и т.н. Тези неща нямат общо с глобалната ситуация и трябва да се правят непрекъснато. Винаги може да се случи пожар или земетресение и колкото по-подготвени са хората, толкова по-малко проблеми ще има след това.

Ще дам пример с държава като Япония, в която е всекидневие да има земетресения, цунамита и пожари вследствие на природни бедствия. Там има много малко жертви дори при огромни катаклизми, защото хората са тренирани и знаят какво да правят. Те не се паникьосват, защото паниката при всяка една критична ситуация води до много повече жертви, отколкото самата ситуация.

Що се отнася до това, дали са подготвени за отговор на новите предизвикателства, българските банки могат да бъдат разделени на три групи. Има банки, които влагат пари, средства, усилия, разполагат с нужните екипи и са добре подготвени. Други са подготвени по-скоро формално, а има и трета група, които изобщо не са подготвени.

Много важна е гледната точка за всички предизвикателства, защото те могат да окажат сериозен ефект върху работата на една финансова институция. Нужна е сериозна подготовка, за да има ефективна превенция.

Какви тенденции в развитието на банковата сигурност можем да очакваме през 2016 година?

– Основните тенденции сочат преминаване към следваща фаза на аутсорсинг на услугите, засилено използване на технологични решения и тяхната интеграция. В момента обаче това се базира по-скоро на технологията на днешния ден със спомен от вчера. Моята препоръка към хората, които вземат стратегическите решения за сигурността на една банка, е да инвестират в технологии от утрешния ден. Във всяка една сфера нещата се развиват толкова бързо, че докато един проект бъде въведен, а за банковите институции това често отнема няколко години – технологията вече е остаряла.

Самите финансови институции все по-малко ще изглеждат като банки и трезори, защото ще има все по-малко пари в тях, и ще се превърнат в места за предоставяне на услуга. Затова и цялостната концепция за сигурността трябва да бъде преосмислена от това да се защитават парите физически към това да се защитават животът и здравето на хората.

Повечето банки в България са част от международни групи и имат добрите практики, които се използват навън. Някои от банките у нас дори са водещи в своите групи с иновативни решения, приложени в България и после използвани в клоновете в чужбина.

Страната ни е все още е относително спокойно място по отношение на банковата сигурност, в сравнение дори с Централна и Западна Европа. Но предвид постоянните промени в начина на работа, на живот, на правене на бизнес е важно да се гледа напред в бъдещето и да бъдем подготвени за предизвикателствата, които то ще донесе.

Един такъв пример за промяна в начина на живот е увеличаващият се дял на алтернативните методи за разплащане. Какво ще се случи с  парите в брой в банките?

– Алтернативните форми на разплащане вече наистина са много на брой – с карти, онлайн разплащания, през телефон, всякакъв вид платежни системи, и това би предполагало кешът да намалява. Статистиката в европейски мащаб, където тези видове плащания са още по-напреднали, показва друго – бумообразният ръст на алтернативните разплащания не води до намаляване на парите в обращение, а по-скоро до увеличаване на алтернативните транзакции.

Най-вероятно за България ще се наблюдава намаляване, тъй като предстоят нови ограничения за разрешените разплащания в брой, но основната тенденция е кешът все повече да излиза от банките. В ход е логичната тенденция финансовите институции да оперират все по-малко с пари в брой, но оборотният цикъл да бъде по-бърз. Като резултат оборотът на кешовите наличности ще се увеличи, но самата парична маса може би ще намалее.

Всичко това до голяма степен ще облекчи елемента сигурност в банките и ще доведе до прехвърляне на акцента в две основни посоки – сигурността на информацията и рисковете, свързани с персонала. Това ще бъдат елементите на корпоративната сигурност в бъдеще и трябва стратегически да им се обърне сериозно внимание.

Към какво трябва да бъдат насочени инвестициите в банковата сигурност през следващите години?

– Първата и най-важна инвестиция е в хората, които се занимават със сигурност в банките – да им бъде отделен нужният ресурс за подготовка, да имат възможност да посетят изложения, конференции, да бъдат обучени в централите на международните групи, за да може да бъдат подготвени за новите реалности.
В момента в сферата на банковата сигурност работят едни от най-добре подготвените професионалисти в областта на сигурността изобщо. Но всички изброени досега нови тенденции в сектора се случват прекалено бързо, за да можем да чакаме. За мен правилният ход на мениджърите в банките е да осигурят възможност на своите служители да посетят местата, от които могат да почерпят от извора знания какво ще се случва следващите от три до пет години в сферата на сигурността.

Не са ли обаче инвестициите в сигурност по-често в полза на евтиното за сметка на качественото?

– Проблемът с евтините решения за сигурност е, че те са безсмислени. Ако ще бъдат евтини, по-добре да нямаш никакви. За мен важната съпоставка е между това да се направи изборът между инвестиции в сигурността, които водят до сериозен и траен ефект за защитата на една банкова институция, и между това да се използват най-евтините услуги за сигурност с нисък и дори никакъв ефект. А инвестицията в сигурността е инвестиция в бъдещето.
Подходът ни с партньорите на VIP Security в банковата сфера винаги е бил на базата на това каква стойност и възможности за подобряване на дейността или намаляване на генералните разходи биха могли да донесат предоставяните от нас услуги за сигурност, а не колко е единичната цена на даден компонент, например. Такъв тип проекти трябва да се гледат напред във времето, какъв ефект от бизнес гледна точка ще донесат на банката, а не просто да се прави сравнение на продуктите на пазара.

Тъй като все повече проектите на тема сигурност ще са технологично базирани, е хубаво всяка банка да има дългосрочен инвестиционен план в тази посока. Той ще гарантира комплексно решение за сигурност, което да се изплати във времето, да бъде по-рентабилно и с по-голяма стойност за банката.

В заключение бих искал да поздравя банкерите с предстоящия им празник и да им пожелая все така да бъдат сигурна и стабилна кръвоносна система на българския бизнес.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст