ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Три в едно за повече европари

пари

Управлението на парите от Европейския съюз през новия програмен период ще бъде значително по-централизирано. По предложение на вицепремиерите Томислав Дончев и Румяна Бъчварова досегашните три дирекции в Министерския съвет, ангажирани с програмирането на европейските средства, с мониторинга им и със системите за тяхното управление, ще бъдат обединени в "Централно координационно звено". Задачата на новата структура ще е да "поддържа връзка с Еврокомисията и да й предоставя информация, да координира действията на другите органи и да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право". Освен това тя ще планира и програмира политиките, ще следи за ефекта от разходваните средствата и ще извършва анализ и текущ мониторинг на системата за управление на европейските фондове.

Дали тази централизация ще спомогне за по-доброто управление на оперативните програми, или просто властта иска да държи изкъсо европейските милиарди, предстои да видим. Засега е известно само, че създаването на звеното няма да доведе до промени в числеността на администрацията. Всичките 59 служители на трите обединени дирекции, включително и началниците, ще запазят работата си. Което пък поставя въпроса: кой точно от тримата директори ще застане начело на екипа?

Това не са единствените предвидени реформи. Със същия проект на постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет все пак ще бъдат назначени нови бюрократи. Забележете обаче какъв е мотивът: имало много пари за усвояване по новата оперативна програма "Добро управление" и поради тази причина трябвало да се осигури "адекватно обезпечаване с необходимия човешки ресурс на бъдещите проектни дейности по реализация на заложените мерки".

По принцип в подобно намерение няма нищо лошо, стига само преди няколко месеца да не бе създаден специален отдел за тази цел. Става дума за звеното "Управление на проекти", което е на пряко подчинение на главния секретар на правителството, и основната му функция е да подпомага другите административни звена при подготовката и представянето на проектните предложения, с които кабинетът кандидатства по европейските програми. Във въпросния отдел работят четирима души – напълно достатъчно, при положение че не те ще изпълняват проектите, а само ще организират подготовката на документацията за обществените поръчки и ще осигуряват взаимодействието на чиновниците от "Дондуков" №1 с органите за управление и контрол на програмите. Засега промени в ангажиментите им не се предвиждат, но щатът ще бъде утроен, след като в отдела бъдат назначени нови десет сътрудници. Така щатните служители към правителството ще станат 483.

Трябва да се отбележи, че заплатите на всички чиновници, работещи по управлението и координацията на оперативните програми и проекти, няма да се покриват от бюджета, а ще са за сметка на еврофондовете. По този начин ще се покриват и разходите за задължителните социални и здравни осигуровки. Нещо повече – надниците на същите чиновници ще са доста по-високи и дори двойни спрямо тези на служителите, които не се занимават с европроекти. А за да не бъдат нарушени законовите разпоредби, които не позволяват общата численост на персонала в администрацията на изпълнителната власт да се увеличава, е предвидено да бъдат извършени съкращения. Но за по-лесно те ще са в рамките на Министерството на вътрешните работи. И преливането от пусто в празно ще продължи…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст